Vereniging Eigen Huis

'vereniging eigen huis' vraagt maatregelen tegen wateroverlast

De vereniging eigen huis dringt er bij het provinciebestuur van Noord-Holland op aan verdergaande maatregelen te nemen om de wateroverlast bij gedupeerde bewoners van vijf gemeenten langs de Kennemerduinen te verminderen. Het gaat om de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort waarvan de woningeigenaren de laatste jaren door overmatige waterlast zowel rondom als in hun woningen worden geplaagd.

Aanvankelijk werd de oorzaak van deze wateroverlast en het hoge grondwaterpeil geweten aan de vermindering van de grondwaterinname uit de Kennemerduinen door het waterbedrijf PWN. Nadat Eigen Huis het onafhankelijk Ingenieursbureau Fugro BV opdracht tot onderzoek naar de oorzaken had gegeven, blijkt uit het nu uitgebrachte onderzoeksrapport dat de hoofdoorzaak van de wateroverlast bij de meeste woningen moet worden gezocht in de langdurige en overmatige regenval van de laatste jaren en voor een klein deel door de verminderde waterinname door PWN.

Inmiddels hebben de provincie Noord-Holland en PWN besloten maatregelen te treffen, waarmee grondwateroverlast die kan ontstaan door vermindering en stopzetting van de grondwaterwinning, zoveel mogelijk wordt gereduceerd.

Daarnaast heeft het provinciebestuur het inititatief genomen voor het instellen van een fonds waaruit aan eigen woningbezitters subsidie kan worden verstrekt voor particuliere bouwkundige aanpassingen waarmee de wateroverlast kan worden bestreden.

Eigen Huis dringt er nu bij de provinciale bestuurders op aan alles in het werk te stellen om een eind aan de wateroverlastproblematiek te maken.

Informatie: vereniging eigen huis, mw. J. de Gruijter, persvoorlichting tel. 033-450502, j.degruijter@veh.nl of www.eigenhuis.nl..

Amersfoort, 04 oktober 2001

Deel: ' EigenHuis vraagt Noord-Holland om maatregelen wateroverlast '
Lees ook