Gemeente Breda

06-06-2002

Eikenprocessierups in Breda

Afgelopen week zijn bij de gemeente Breda meldingen binnengekomen over eikenprocessierupsen. Met name in district zuidoost zijn er rupsen en nesten van de rups aangetroffen. De dienst Stadsbeheer start in week 25 met de bestrijding van dit ongevaarlijke maar hinderlijke diertje.

Plaag
De eikenprocessierups is de larve van de Eikenprocessievlinder, een vrij onopvallende nachtvlinder. De afgelopen jaren is de soort in sommige gevallen tot een plaag uitgegroeid. In de maanden mei, juni en juli kan men op eikenbomen de behaarde rups aantreffen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten takken in bomen. De rups is echter vooral bekend om zijn brandhaartjes. De rupsen van de eikenprocessievlinder krijgen na hun derde vervelling donkere brandharen op de rug. Een volgroeide rups heeft er zon 700.000. Bij aanraking dringen de pijlvormige haren met hun weerhaakjes gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. De stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op allergische reacties: een rode en pijnlijke huid en hevige jeuk. De jeuk kan tot twee weken aanhouden.

Bestrijding
In Breda is de rups weer gesignaleerd. De meldingen komen tot nu toe met name uit het district Zuidoost. Via de bosrand van het Mastbos lijkt het beestje op te rukken richting het zuidwesten van de stad. De dienst Stadsbeheer heeft een aannemer ingeschakeld om de bestrijding van de rupsen ter hand te nemen. Deze start in week 25 met de milieuvriendelijke bestrijding. Met een speciale waterwagen met een zuiginstallatie worden de rupsen weggezogen. De processierups is grijsblauw van kleur met lichtgekleurde zijden en donkere brandharen op de rug. De rups komt vooral voor op eiken maar soms ook op populieren of beuken. Als men denkt de processierups in de buurt te zien kan men contact opnemen met het meldpunt in het eigen district. Telefoonnummers staan in de stadsgids of in het telefoonboek. Als er inderdaad processierupsen gevonden worden in gemeentelijk groen dan zorgt de dienst Stadsbeheer dat ze zo snel mogelijk worden bestreden. Voor bestrijding van processierupsen in particuliere tuinen kan de eigenaar van de tuin een hoveniersbedrijf inschakelen.

Tips
Ongemak kan voorkomen worden door elk contact met de rupsen en resten ervan te vermijden en niet aan de brandharen of lege nesten te komen. Na aanraking van de rupsen of de haren moet men niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. Bij ernstige klachten kan het best contact worden opgenomen met de huisarts.

Breda, 6 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Eikenprocessierups gesignaleerd in Breda '
Lees ook