Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Eilandbestuur Sint Maarten mag onder voorwaarden geld lenen

12 juli 2002

Het eilandbestuur van Sint Maarten krijgt onder strikte voorwaarden de mogelijkheid geld te lenen om noodzakelijke investeringen te doen. De Rijksministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd. Op dit moment heeft alleen het eilandbestuur van Curaçao de mogelijkheid leningen aan te gaan.

---

Voorwaarden voor het mogen aangaan van leningen zijn onder meer dat Sint Maarten zorgt voor een sluitende eilandsbegroting, dat de rente en aflossing van de schulden en de exploitatiekosten van de investeringen binnen deze begroting passen en dat wettelijke bepalingen over het opstellen en vaststellen van de begroting, de meerjarenramingen en de jaarrekening worden nageleefd. Bovendien is de omvang van de schuldpositie aan maxima gebonden. De minister van Financiën van de landsregering van de Nederlandse Antillen houdt toezicht op het voldoen aan de voorwaarden. Een eventueel verschil van mening tussen landsregering en het eilandbestuur van Sint Maarten kan aan de rechter worden voorgelegd.

De leenmogelijkheid voor Sint Maarten vloeit voort uit een eerste advies van de commissie-Havermans uit november 2000. Inmiddels heeft de commissie in een tweede advies geadviseerd de leenmogelijkheid voor alle eilanden van de Nederlandse Antillen te introduceren.
---

Deel: ' Eilandbestuur Sint Maarten mag onder voorwaarden geld lenen '
Lees ook