Gemeente Almere

Persbericht 280

4 november 1999

EILANDENBUURT ALMERE 'BESTE VINEX-LOCATIE'

In een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM wordt de nog te bouwen Eilandenbuurt in Almere Buiten genoemd als beste Vinex-locatie in Nederland. Redenen zijn onder meer aspecten van duurzaamheid van de wijk, kwaliteit van het openbaar vervoer, de variatie van het woningaanbod, de mogelijkheid voor bewoners om eigen woonwensen in te vullen en de inpassing in het bestaande landschap van Almere Buiten. Almere is één van de grootste nieuwbouwlocaties in het kader van de rijksnota voor de ruimtelijke ordening, Vinex geheten. De resultaten van het onderzoek naar alle Vinex-locaties zijn donderdag 4 november besproken door staatssecretaris Remkes van VROM in een conferentie 'Kwaliteit van Vinex-locaties'.

De Almeerse wethouder Douwe Halbesma van ruimtelijke ordening c.a. is zeer verheugd over de nominatie. Halbesma: "Vinex-wijken wordt door velen genoemd als saai en niet voor een lang bestaan gebouwd. In onze stad hebben we altijd het tegendeel nagestreefd. Elke wijk proberen wij een eigen identiteit te geven. We letten zorgvuldig op de aanwezigheid van groen, op variatie in woningklassen, kwaliteit in architectuur, hier en daar vind je experimentele bouw. Verder zijn de aanwezigheid van scholen, gezondheidscentra, winkels en andere buurtvoorzieningen nabij de woningen belangrijke aandachtspunten. Bushaltes staan nooit verder dan 400 meter van de woningen, er is vrij baan voor fietsers en voetgangers en er zijn goede ontsluitingswegen voor auto's."

De Eilandenbuurt scoort op alle criteria in het onderzoek van het ministerie het hoogst. Water en groen gaan de hoofdrol spelen in deze buurt in Almere Buiten. Ook komt hier een bouwexpositie in het kader van Almere 25 jaar (2001), dat onder meer bestaat uit het project Gewild Wonen. De bouw van de in totaal 2.200 woningen start begin 2000.

Ook de Oostvaardersbuurt in Almere Buiten staat met een 5e plaats hoog op de waarderingslijst. Hier worden momenteel de eerste huizen opgeleverd. Deze wijk wordt gekenmerkt door een 'gebrek' aan parkeerplaatsen in de straten. Parkeren gebeurt 'op eigen erf', met als gevolg een rustig straatbeeld en goede speelmogelijkheden voor kinderen.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Eilandenbuurt Almere volgens onderzoek beste Vinex-locatie '
Lees ook