MKB-Nederland21-09-1999
EIM doorrekeningen voor het mkb laten gunstig beeld zien

Evenals in 1998 laat het midden- en kleinbedrijf (mkb) dit jaar zowel een afzet- als een omzetgroei zien. Beiden nemen dit jaar met 2,75% toe ten opzichte van vorig jaar. De winst uit onderneming (reëel beschikbaar inkomen zelfstandigen) in het mkb zal dit jaar met 3,50% toenemen (in 1998 nog 5,50%). Voor 2000 verwacht het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM) een omzet- en afzetgroei in het mkb van 3,0%. De winst uit onderneming in het mkb blijft volgens de ramingen van het EIM in 2000 gelijk aan die van dit jaar.
De werkgelegenheid zal dit jaar met ongeveer 57.500 arbeidsjaren toenemen in het mkb. Voor volgend jaar wordt een groei van bijna 39.000 arbeidsjaren verwacht in het mkb.

Industrie
De omzet in het industriële mkb groeit dit jaar met 1,25%. De winst daarentegen daalt in deze sector met 4,0%. Het aantal arbeidsjaren zal dit jaar met 1,0% toenemen tot 388.900 arbeidsjaren. Voor 2000 wordt een omzetgroei van 2,50% verwacht. De winst neemt volgend jaar in het industriële mkb met maar liefst 6,75% af. Het aantal arbeidsjaren zal in 2000 met nog maar 0,25% toenemen.

Bouwnijverheid
De winst van de mkb-bedrijven in de sector bouw neemt dit jaar met maar liefst 17,50% toe, volgens de ramingen van het EIM. De omzet groeit dit jaar met 3,0% en in 2000 nog met 1,5%. De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog met 1,0% toenemen. In 2000 wordt echter een daling van 0,5% verwacht. Volgend jaar zal de omzet nog met 1,5% groeien en de winst met 3,25%.

Groothandel
Mkb-bedrijven in de groothandelssector zetten dit jaar 2,50% meer om als vorig jaar, terwijl de winst met 4,75% afneemt. De werkgelegenheid zal dit jaar met 4,0% groeien. Voor 2000 wordt een omzetgroei verwacht van 3,25%. De winst neemt volgend jaar in de groothandel nog verder af met 3,75%. Het aantal arbeidsjaren stijgt in 2000 met 3,50%.

Detailhandel
De omzet van het mkb in de detailhandel neemt dit jaar met 4,0% toe, volgens het EIM. Volgend jaar zal de omzetgroei nog 2,75% bedragen. De winst uit onderneming neemt dit jaar nog met 4,25% toe, maar zal volgend jaar met 0,5% afnemen. De werkgelegenheid in de detailhandel stijgt dit jaar met 3,50% en in 2000 met 2,25%, zo is de verwachting van het EIM.

Horeca
In de horeca is dit jaar een omzetgroei van 3,0% waar te nemen. De winst neemt dit jaar met maar liefst 10,25% toe. Het aantal arbeidsjaren is 2,25% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook voor
2000 wordt in de horeca een omzetgroei verwacht van 3,0%. De winst zal dan nog met 5,25% toenemen. De werkgelegenheid zal in het jaar 2000 met 1,75% toenemen.

Auto- en reparatiesector
De groei van de omzet van mkb-bedrijven in de auto- en reparatiesector bedraagt dit jaar 3,25%. Volgend jaar neemt de groei af tot 2,75%. Ook de winstgroei daalt: van 11,25% dit jaar naar 4,50% in 2000. De werkgelegenheid in de auto- en reparatiesector neemt dit jaar met
2,50% toe. Voor volgend jaar wordt een iets lagere groei verwacht, namelijk 2,0% meer arbeidsjaren.

Transportsector
De omzet van mkb-bedrijven in de transportsector neemt dit jaar met
3,50% toe ten opzichte van vorig jaar. De winst neemt dit jaar toe met maar liefst 11,50% en het aantal arbeidsjaren in deze sector groeit met 3,0%. Voor 2000 wordt eveneens een omzetgroei van 3,50% verwacht. De winst zal dan met 5,75% toenemen. Het aantal arbeidsjaren neemt in
2000 nog met 1,25% toe.

Dienstverlening
Ook de mkb-bedrijven in de dienstverlenende sector doen het goed. Voor dit jaar is een omzetgroei voorzien van 4,0% en voor volgend jaar van
3,75%. De winst uit onderneming neemt dit jaar met 8,0% en volgend jaar met 4,75% toe. Ook de werkgelegenheid groeit hard in de sector dienstverlening: dit jaar 4,50% meer arbeidsjaren en in 2000 nog eens
3,50% meer banen.

De door het EIM opgestelde ramingen zijn gebaseerd op de gegevens zoals die zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2000 van het Centraal Planbureau.

Deel: ' EIM doorrekeningen voor het mkb laten gunstig beeld zien '
Lees ook