EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Ondernemer kan eigen innovatievermogen sterk bevorderen

2 november 1999
Nummer: 31
Inlichtingen: drs. J.P.J. de Jong

Een ondernemer kan zelf een behoorlijke invloed uitoefenen op het innovatievermogen van zijn bedrijf. Dit blijkt uit een Engelstalige literatuurstudie van onderzoeksbureau EIM naar het innovatievermogen van MKB-bedrijven. Door de organisatiestructuur van het bedrijf op de juiste wijze aan te passen, netwerkactiviteiten te ontplooien, duidelijke innovatiedoelen en middelen beschikbaar te stellen, kan de kans op succesvol vernieuwen worden bevorderd.

Noodzaak tot vernieuwing

Tegenwoordig is vernieuwen voor veel bedrijven een toverwoord. Veel ondernemers zien innovaties als een voorwaarde voor succesvol ondernemen. Anno 1999 worden MKB-bedrijven geconfronteerd met zich steeds wijzigende eisen van de klant en nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit brengt een noodzaak tot continue vernieuwing met zich mee. Innovatieve bedrijven blijken zich sneller te kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, maken meer winst en groeien sneller.

Beheersbaar voor ondernemers

In het onderzoek heeft het innovatievermogen niet alleen betrekking op het kunnen ontwikkelen van nieuwe producten, maar ook op het vernieuwen of verbeteren van productieprocessen, werkprocedures en markten. Kortom, vernieuwing in de breedste zin van het woord. Het blijkt dat het innovatievermogen van een MKB-bedrijf wordt bepaald door enige tientallen factoren. Op de meeste kan de ondernemer zelf in meerdere of mindere mate invloed uitoefenen. Zo beschikken veel innovatieve bedrijven over dezelfde structuurkenmerken: er zijn weinig regels en procedures, men werkt samen in multifunctionele teams, er zijn weinig managementlagen en de medewerkers kunnen zelfstandig beslissingen nemen. Ook ontplooien innovatieve bedrijven meer netwerkactiviteiten (zoals samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen als Syntens), hanteren ze expliciete innovatiedoelstellingen en maken ze middelen vrij om ideeën van medewerkers uit te werken.

Rol voor de overheid

In het onderzoek komen ook factoren aan bod waarop de ondernemer zelf maar weinig invloed kan uitoefenen. Zo lijkt het bestaan van belastingvoordelen en subsidies voor speur- en ontwikkelingswerk het innovatievermogen van MKB-bedrijven te bevorderen. Hier is mogelijk een rol voor de overheid weggelegd.

Bestellen

De publicatie `Determinants of the innovative ability of SMEs' (prijs 35,-) kunt u ook bestellen per telefoon (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) onder vermelding van het bestelnummer B9902. Voor vastrechtabonnees geldt voor deze publicatie een korting van 40%. Tegelijk met de publicatie ontvangt u de rekening.

Deel: ' EIM Ondernemer kan eigen innovatievermogen sterk bevorderen '
Lees ook