EIM BV

EIM: Opvallend veel starters gesteund door ex-baas

Ruim een tiende van de Nederlandse bedrijven tot 100 werknemers (MKB) heeft wel eens een werknemer gesteund om deze voor zichzelf te laten beginnen. En 5 tot 8% van het Nederlandse MKB bestaat uit bedrijven die zelf zijn gestart met steun van het bedrijf waarvoor de ondernemer voordien werkte. Deze bedrijven zijn innovatiever en doen het doorgaans beter dan andere. Maar wat bezielt de 'moederbedrijven' om werknemers met steun te laten gaan? EIM heeft onderzoek gedaan naar de kenmerken van zogenaamde spin-off-starters en 'moederbedrijven'.

Spin-offs zijn nieuwe, onafhankelijke bedrijven die met steun van een bestaand bedrijf door een vertrekkende werknemer zijn opgestart. Er zijn naar schatting zes- à zevenduizend spin-off-starters per jaar. Dit is een onverwacht groot deel van alle starters (10%). De kersverse ondernemers krijgen vooral steun in de vorm van kennis en opdrachten van hun voormalige baas. Ongeveer een kwart krijgt ook financiële steun.

Het EIM-onderzoek houdt een eerste verkenning in van het fenomeen dat bedrijven werknemers helpen voor zichzelf te beginnen. EIM heeft de kenmerken geanalyseerd van de spin-offs en de 'moederbedrijven', hun relatie, hun motieven en hun prestaties. Hiertoe zijn 256 moederbedrijven en 121 spin-offs geënquêteerd in negen sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven.

Spin-offs succesvol en innovatief
De starters bevinden zich relatief vaak in de industrie, de zakelijke dienstverlening en de bouw. Ze zijn innovatiever dan 'gewone' MKB-bedrijven. Ruim de helft heeft nieuwe producten op de markt gebracht en driekwart is vernieuwend bezig. Ze doen het ook relatief goed: 40% van de spin-offs vertoonde naar eigen zeggen een sterke groei in 2000, tegen 20% van 1.300 geïnterviewde 'gewone' MKB-bedrijven.

'Moederbedrijven' verbeteren hun netwerk
Spin-offs zijn voor MKB-bedrijven een manier om hun relaties met de omgeving te verbeteren. Het moederbedrijf wint een waardevolle 'vriend' in haar netwerk, en krijgt daar flexibiliteit, strategische focus en verminderde onzekerheid voor terug. Want de ondersteunde ex-werknemer is doorgaans een betrouwbare partner, en tegelijkertijd hoeft het moederbedrijf de risico's die de spin-off kiest niet zelf te nemen. De spin-off op zijn beurt kan meeprofiteren van de kennis, de relaties en de reputatie van het moederbedrijf. Het contact blijft vaak lang bestaan. Maar spin-offs die lang worden ondersteund lijken het minder goed te doen.

Informatie
Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de EIM-publicatie 'Spin-off start-ups in the Netherlands'. Deze publicatie kan besteld worden bij EIM (bestelnummer B200106, EUR 25,-), per telefoon (079 341 36 34), per fax (079 341 50 24) of kan via de website www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap worden gedownload.

31 mei 02 09:01

Deel: ' EIM Opvallend veel starters gesteund door ex-baas '
Lees ook