EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Competitie leidt tot betere sectorprestaties

datum

11 jul 2001

nummer

23

inlichtingen

079 341 36 34

Door turbulentie op de markt en concentratie van bedrijven is de afgelopen jaren de competitie tussen bedrijven toegenomen, met positieve gevolgen voor de prestaties van sectoren. Zo heeft de toegenomen competitie in de periode 1988-1999 geleid tot een hogere arbeidsproductiviteit, een hogere groei van de toegevoegde waarde en lagere prijzen in zowel de industrie als de diensten. Effecten op de middellange termijn verschillen echter van de effecten op de korte termijn. Op de middellange termijn wordt het effect van de toegenomen competitie op de werkgelegenheidsgroei en op de nettowinstmarge negatief in zowel de industrie als de diensten. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Industrie en diensten profiteren

De positieve invloed van de competitie heeft niet alleen geleid tot een hogere arbeidsproductiviteit, een hogere groei van de toegevoegde waarde en lagere prijzen in zowel de industrie als de diensten. In de industrie heeft het ook een toename in de werkgelegenheidsgroei en een daling van de nettowinstmarge tot gevolg gehad. In de dienstensector heeft de relatief grote toename van de productiviteitsgroei geleid tot een toename van de nettowinstmarge. Deze sector werd echter ook geconfronteerd met een minder positief effect, en wel een afname van de werkgelegenheidsgroei.

Op middellange termijn minder positieve effecten

In beide sectoren, de industrie en de diensten, wordt op de middellange termijn het effect van de toegenomen competitie op de werkgelegenheidsgroei en op de nettowinstmarge negatief. De productiviteitsgroei is namelijk hoger op de middellange termijn, wat leidt tot een kleinere vraag naar arbeid en tot een hogere groei van de export. Meer export betekent meer internationale concurrentie, en dit vergroot de druk op de prijs van de output. Een kleinere vraag naar arbeid betekent meer concurrentie op de arbeidsmarkt, en dit vergroot de druk op de lonen. Naar verwachting neemt de competitie in de periode 2001-2005 verder toe. Dit betekent dat de effecten in deze periode gelijk zullen zijn aan de effecten die zijn opgetreden de periode 1988-1999.

Meer informatie/Bestellen

Meer informatie vindt u op de EIM-website (www.eim.nl) in het korte bericht `De invloed van competitie op sectorprestaties in de jaren negentig', en in de publicatie `Competition and economic performance'. Deze publicatie (prijs 35,-) kunt u bestellen per telefoon (079 341 36 34), per fax (079 341 50 24) of via info@eim.nl , onder vermelding van bestelnummer H0102. Voor vastrechtabonnees geldt voor deze publicatie een korting van 40%. Bij de publicatie treft u een acceptgiro aan acceptgiro aan.

Lees ook het kortbericht:
De invloed van competitie op sectorprestaties in de jaren negentig

Deel: ' EIM rapport over economische competitie in de jaren negentig '
Lees ook