CBS Persbericht


Datum: 27-05-99

Eind 1999 helft bedrijven actief op Internet

Van de bedrijven met computers zal eind dit jaar de helft gebruik maken van het Internet, zo verwachten de ondernemers. Twee jaar geleden was dat bij een op de drie het geval, aldus blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal Internetgebruikers zal het snelst groeien in de groep van de kleinere bedrijven (5 tot 50 werknemers). Het Internet wordt steeds intensiever gebruikt in het zakelijk verkeer. Eind 1999 zullen bijna 22 000 bedrijven hun producten of diensten op enigerlei wijze aanbieden via het Internet. Dat is een toename met 70% ten opzichte van eind 1997.

Snelste groei bij kleine bedrijven

Ruim 28 000 bedrijven in de groep van bedrijven met 5 tot 50 werknemers zullen eind dit jaar het Internet gebruiken. Volgens het CBS is dit anderhalf keer zoveel als twee jaar geleden. Net als eind 1997 wordt Internet het meest toegepast door de grootste geautomatiseerde bedrijven; van de ruim 2 500 bedrijven met ten minste 200 werknemers heeft 84% aansluiting op het Internet. Eind 1997 was dit nog 70%.

E-mail en websurfen populair

Van de Internettoepassingen zijn e-mail en het websurfen nog steeds het meest geliefd. Beide toepassingen komen evenals twee jaar geleden bij bijna 90% van de bedrijven met Internet voor. Van de bedrijven met een Internetaansluiting zal eind 1999 bijna eenderde tegen betaling externe databanken raadplegen, zo verwachten de ondernemers.

E-commerce in opkomst

E-commerce, zoals het bestellen en betalen via Internet, komt nog niet op zeer grote schaal voor, maar is wel in opkomst. Eind 1999 zal 27% van de in totaal 22 000 bedrijven die producten of diensten aanbieden via het Internet naar verwachting elektronische bestellingen ontvangen. Circa 8 000 bedrijven zullen after salesdiensten verlenen, dit is 37% van de internet-aanbieders. Eind 1997 waren beide percentages respectievelijk 25 en 33. Elektronisch betalen via het Internet zal eind dit jaar mogelijk zijn bij zo’n 4 000 bedrijven, eind 1997 waren dat er bijna 2 300.

Totale IT-kosten

De totale automatiserings- of IT-kosten voor alle bedrijven zullen in 1999 naar verwachting 27,3 miljard gulden bedragen. Dit is 16% procent meer dan het in 1997 gerealiseerde bedrag van 23,5 miljard gulden. Automatiseringskosten bestaan grotendeels uit jaarlijks terugkerende kosten bij bedrijven voor hard- & software, de kosten van inhuur van IT-personeel van derden en de loonkosten voor het automatiseringspersoneel op de eigen loonlijst.

Technische toelichting

De gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse Automatiseringsenquête van het CBS. Deze is gehouden onder ruim 13 000 bedrijven, waarvan de gegevens representatief zijn voor alle 97 000 bedrijven met 5 of meer werknemers in Nederland. De overheid is niet in deze cijfers opgenomen, hierover zal het CBS later gegevens publiceren.

Van deze bedrijven maakt circa driekwart gebruik van computers. De niet-geautomatiseerde bedrijven betreffen vooral de kleinere bedrijven die de administratie geheel uitbesteden en ook de bedrijven die in BV-constructies bij concerns niet zelf het eigendom hebben over de hard- en/of software. De in de tekst genoemde percentages hebben altijd betrekking op de geautomatiseerde bedrijven (ruim 73 000 in totaal).

Onder websurfen wordt verstaan alle mogelijkheden tot het verkrijgen van gratis informatie van derden via het internet.

‘Internet-gebruikers’ zijn bedrijven die het Internet benutten voor het verkrijgen van al dan niet betaalde informatie en/of het versturen of ontvangen van E-mail berichten.

‘Internet-aanbieders’ zijn bedrijven die het eigen bedrijf promoten (via een home page) en/of die eigen producten of diensten via het Internet aanbieden en/of via het Internet mogelijkheden bieden deze producten of diensten te bestellen en/of met derden te verrekenen.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. drs. J.J. Groenewoud, tel. (070) 337 43 41; e-mail: jgnd@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 27 mei 1999

Deel: ' Eind 1999 helft bedrijven actief op Internet '
Lees ook