Gemeente Ede


- Eind maart gaan de controleurs weer op pad - Controle hondenbelasting

In Ede moet u belasting betalen voor het houden van een hond. Vrijwel alle hondenbezitters in Ede betalen dan ook hondenbelasting. Toch is een regelmatig terugkerende controle nodig om tot een goede uitvoering van deze belastingregeling te komen. Vanaf eind maart wordt er weer steekproefsgewijs gecontroleerd.

Vanaf eind maart
De laatste week van maart gaan de controleurs op pad. De controleur kan dus ook bij u aanbellen. Hij stelt enkele vragen over het al dan niet hebben van een hond. Het is de bedoeling dat hij de vragen aan de deur afhandelt. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de gemeente.
Als u niet thuis bent, zal de controleur ter plaatse beoordelen of er één of meer honden op het adres aanwezig zijn. Zonodig treft u dan informatie aan in de brievenbus.

Tarief hondenbelasting
In 2000 betaalt een hondenbezitter voor het houden van één hond f 122,40 per jaar. Mensen die twee honden hebben, betalen f 182,40 extra, in totaal dus f 304,80. Voor de derde en volgende hond moet per hond nog eens f 182,40 extra betaald worden.

Aangeven van een hond
Wanneer u één of meer honden houdt, bent u verplicht dit aan te geven. Misschien heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen. Wij adviseren u daarmee niet te lang te wachten. Het is uiteraard beter, dat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan voordat de controleur komt. Voor het aangeven van uw hond kunt u zich melden bij de afdeling Belastingen in het gemeentehuis, Raadhuisplein (ingang Centrum) in Ede. U kunt dit ook telefonisch doen. In dat geval zal u een aangiftebiljet worden toegezonden.

Informatie
Moeten wij u een aangiftebiljet toezenden en / of heeft u nog vragen? Bel dan met één van de medewerkers van de afdeling Belastingen, tel. (0318) 68 04 16.Ede, 22 maart 2000

Deel: ' Eind maart gaan hondencontroleurs gemeente Ede weer op pad '
Lees ook