CNV BEDRIJVENBOND

cnv: eindbod Acordis valt heel slecht bij bonden

Acordis, de voormalige vezeldivisie van Akzo Nobel, heeft vanmiddag een eindbod gepresenteerd voor een nieuwe cao voor de 1.400 werknemers van het concern. Het cao-bod betekent voor hen een dramatisch verlies van koopkracht. De bonden leggen het bod dan ook met een negatief advies aan de leden voor.

De cao-onderhandelingen bij Acordis zijn volledig beheerst door de pensioenproblemen. Om het pensioenfonds weer gezond te maken, is de komende jaren zo'n tien miljoen euro nodig. 'De werknemers zijn bereid om bijna de helft hiervan voor hun rekening te nemen en nemen daarmee een verlies van koopkracht voor lief', zegt cao-onderhandelaar Jelle Loosman. 'We hadden gehoopt en verwacht dat Acordis een structurele bijdrage zou leveren om het pensioenfonds weer gezond te maken. Maar dat is helaas ijdele hoop gebleken.'

Het bod dat Acordis nu op tafel heeft gelegd, pakt volgens de bonden'dramatisch' uit voor de koopkracht van de werknemers. In een cao van 21 maanden biedt Acordis 1,25 procent per 1/4/2003 en nog eens 1,25 procent per 1/4/2004. Daarnaast worden de pensioenen voor de helft geïndexeerd en gaan de werknemers twee keer zoveel pensioenpremie betalen (van 3 naar 6 procent). Loosman:'Als je alles bij elkaar optelt, betekent het, alleen al in 2003, een acute inkomensverslechtering van zo'n 4 procent. En dan hebben we het nog niet eens over de fors uitgeklede winstdelingsregeling die Acordis voorstelt. Dit verhaal is gewoon niet te verkopen.'

De bonden gaan de komende weken de leden raadplegen over het eindbod.

Na het wegvallen van Enka Ede (vorig jaar) bestaat Acordis nog uit de business-unit Colbond (Arnhem en Emmen), de business-unit Industrial Fibers (Emmen), het Industriepark Kleefse Waard en een research-afdeling en een ondersteunende afdeling in Arnhem.

Voor nadere informatie:
Jelle Loosman, vakgroepbestuurder CNV Chemie en energie, tel.
06-51602211
Kees de Vos, CNV-persvoorlichter, tel. 06-22393007 Rein Kedde, FNV Bondgenoten, 06-22997649
Hyacintha Rensen, De Unie, 06-52522085
Jan Admiraal, VMHP, 06-51580307

Houten, 10 maart 2003

10 mrt 03 16:15

Deel: ' Eindbod Acordis valt heel slecht bij bonden '
Lees ook