Ingezonden persbericht


Einde 'inhuizingsstop' CoornhertCentrum

Projectontwikkelaar Woonzorg Nederland heeft onverwacht besloten om het nieuwbouwplan voor de woonzorgvoorziening CoornhertCentrum aan het Erasmusplein in Den Haag stop te zetten. Enerzijds is dat een forse streep door de toekomstplannen van CoornhertCentrum. Anderzijds betekent dit dat het huidige gebouw beschikbaar blijft voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen.

In het afgelopen jaar zijn veel ouderen die wilden verhuizen naar het zorgcentrum teleurgesteld moeten worden, omdat er geen appartementen meer beschikbaar waren. Het aantal plaatsen werd immers afgebouwd vanwege de aanstaande nieuwbouw. Met ingang van heden is deze 'inhuizingsstop' opgeheven. Dit geldt voor alle vormen van zorg, zoals wonen met zorg, verpleeghuiszorg of kamers in het zorghotel voor tijdelijk verblijf. Oudere wijkbewoners van Moerwijk kunnen er ook weer terecht voor maaltijden en hulp aan huis.

CoornhertCentrum beschikt over ruime zorgappartementen, ook voor samenwonenden. Bij een recent tevredenheidsonderzoek scoorde de cliëntgerichtheid van de organisatie een 8. Hetzelfde cijfer was er voor de motivatie van de medewerkers. Bovendien beschikt CoornhertCentrum over het gouden keurmerk. Dat is het resultaat van een onafhankelijke meting van de kwaliteit.

Ouderen met of zonder indicatie voor zorg kunnen met ingang van heden weer contact opnemen met het ServicePunt CoornhertCentrum: 070 330 39 03. De medewerkers van het ServicePunt kunnen ook behulpzaam zijn bij het verkrijgen van de juiste indicatie.

Deel: ' Einde 'inhuizingsstop' CoornhertCentrum '


Lees ook