FNV BONDGENOTEN

Eindelijk OR voor uitkeringsgerechtigden

Uitkeringsgerechtigden krijgen eigen ondernemingsraden. Bij de UWV, de oude GAK en Cadans-instellingen, komen aparte medezeggenschapsraden met min of meer dezelfde bevoegdheden als OR-en. Eindelijk is de medezeggenschap voor de 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden die van de UWV een uitkering ontvangen goed geregeld. Vanmiddag hebben FNV Bondgenoten, AbvaKabo, FNV Bouw, CNV en
arbeidsgehandicaptenorganisaties daarover een convenant ondertekend. Bestuurder Jet Grimbergen van FNV Bondgenoten, de trekker van de nieuwe regeling, is uitermate blij: 'We hebben er heel lange en taaie onderhandelingen over moeten voeren, maar het resultaat is er dan ook naar. Uitkeringsgerechtigden kunnen nu zelf meepraten over de ontwikkelingen bij de UWV's en voor hun eigen rechten opkomen. Een belangrijke stap vooruit.'

De UWV-raden krijgen net als OR-en adviesrecht, informatierecht, initiatiefrecht, het recht op bescherming en kunnen gebruik maken van allerlei faciliteiten. De raden hebben ook het recht om commissies in te stellen die de raad op specialistische terreinen kunnen adviseren. Daarnaast is er ook een geschillenregeling afgesproken. De raden krijgen invloed op zowel de uitvoeringspraktijk als het beleid. Het overleg vindt plaats met de directie. Hierbij is geregeld op welke terreinen en wanneer het UWV belangrijke beslissingen aan de raden moet voorleggen. De kosten van het opzetten en handhaven van de nieuwe clientenraden komen voor rekening van het UWV.

In heel Nederland komen totaal 17 UWV-raden. Daarboven komt twee centrale raden, een voor arbeidsgehandicapten en een voor werklozen. Het geheel wordt aangestuurd door een Centrale Clientenraad, die onder andere overlegt met de Raad van Bestuur van het UWV. De vakbonden blijven nauw betrokken bij de vorming, evaluatie en begeleiding van de clientenraden. Het is de bedoeling dat de UWV-raden vanaf 1 november 2002 kunnen starten. Daarvoor zullen er in september verkiezingen plaatsvinden.

Meer informatie;
Jet Grimbergen, bestuurder FNV Bondgenoten,

010-2335202 of 06-51406524
Nathalie Koopman, voorlichter

030-2738389 of 06-51406105

27 jun 02 14:53

Deel: ' Eindelijk OR voor uitkeringsgerechtigden '
Lees ook