Eindexamenexpositie Kunstakademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch

Vrijdag 25 juni om 17.00 uur wordt de eindexamententoonstelling geopend van de Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Het werk van 42 akademiestudenten, die net hun diploma in ontvangst hebben genomen, wordt dan gepresenteerd aan de buitenwereld. De tentoonstelling vindt plaats in het akademiegebouw aan de Sportlaan 56, 's-Hertogenbosch en is voor publiek te bezichtigen van 26 juni tot en met 1 juli dagelijks van 12.00 - 17.00 uur

De eindexamenexpositie 1999 toont het werk van 42 recent afgestudeerde beeldend kunstenaars, grafische vormgevers en illustrators; 20 studenten volgden de autonome richting, 22 studeren af in de richting visuele communicatie. Tijdens de 4-jarige studie is de Akademie voor de studenten een besloten plek van afzondering en concentratie, een beperkt toegankelijk laboratorium voor intensief en eigenzinnig beeldonderzoek. Een keer per jaar, tijdens de presentatie van het eindexamenwerk wordt die afgeschermde ruimte min of meer openbaar gebied.

Prijsuitreiking

Tijdens de diplomering, om 16.00 uur, voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling, wordt ook een drietal prijzen uitgereikt. De Lucasprijs wordt uitgereikt door drs. G. Paanakker, wethouder van Onderwijs van 's-Hertogenbosch. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de Gemeente 's-Hertogenbosch. De prijs bedraagt f 5000,- en is bedoeld als stimuleringsprijs voor de meest belovende afgestudeerde kunstenaar of vormgever in dit studiejaar. Daarnaast wordt de Akademie Scriptieprijs uitgereikt; deze prijs gaat naar de student met de beste scriptie kunstgeschiedenis. De JNV-Visuele Communicatieprijs is nieuw. Deze prijs is bedoeld voor eindexamenkandidaten grafische vormgeving en illustratieve vormgeving. De prijs wordt beschikbaar gesteld door Jules Nouwes Video.

Tentoonstelling

Beeldend kunstenaar Ad de Jong heeft dit jaar de tentoonstelling samengesteld en vormgegeven. Hij daagde de exposanten uit om korte teksten aan te leveren die van toepassing zijn op de beeldende kunst in het algemeen of op hun situatie in het bijzonder. Deze teksten zijn terug te vinden op de expositiewanden. Ze bieden de beschouwer nu eens een kader of houvast, dan weer zaaien ze verwarring.

De eindexamenexpositie en de bijbehorende catalogus worden mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen en medewerking van Ad de Jong (tentoonstellingsinrichting), Hevo Bouwmanagement B.V., (hoofdsponsor), JNV Audio-visueel B.V., Bouwgroep Moonen, Grafisch papier Andelst en Veenman drukkers in Ede.

Deel: ' Eindexamenexpositie Kunstakademie 's-Hertogenbosch '
Lees ook