Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht: 18 januari 1999, no. 5.

Onder voorbehoud van Stimulusbijdrage

9 miljoen voor opknapbeurt bedrijventerrein De Hurk

Het bedrijventerrein De Hurk, gelegen aan de westzijde van Eindhoven staat een opknapbeurt te wachten. In samenwerking met het Ondernemerskontakt De Hurk en de Fontys Hogescholen heeft de gemeente Eindhoven een pilotproject opgesteld waarmee het mogelijk wordt de aantrekkelijkheid van bedrijventerrein De Hurk ook in het eerste decennium van de volgende eeuw te waarborgen.

Meer dan 9 miljoen gulden zullen de investeringen bedragen. Ruim 5,5 miljoen betaalt de gemeente en het Ondernemerskontakt De Hurk legt zelf 375.000,-- op tafel. Voor 3 miljoen is een subsidiebijdrage aangevraagd bij Stimulus. Het bestuur van Stimulus zal een dezer dagen hierover een beslissing nemen. De gemeente en het Ondernemerskontakt ondertekenen na goedkeuring van de gevraagde Stimulusgelden een convenant waarin afspraken worden gemaakt rond de taakverdeling en de verdere financiering van het project.

200 hectare
Het pilotproject richt zich op het duurzaam verbeteren van de kwaliteiten van het bedrijventerrein De Hurk en heeft een looptijd van twee jaar. Opwaardering van het gebied is van groot belang voor de op De Hurk gevestigde bedrijven en voor de gemeente aangezien de komende jaren op verschillende andere plaatsen nieuwe bedrijventerreinen voor concurrentie zullen gaan zorgen. Dit geldt zeker voor de terreinen Meerhoven Oost, Meerhoven West en Bokt. De Hurk is met zijn ruim 200 hectare het grootste bedrijventerrein van Eindhoven. Er zijn 220 bedrijven gevestigd en er werken meer dan 13.000 personen. Dit is ongeveer 15% van de totale Eindhovense werkgelegenheid.

Negentig procent
Het initiatief voor het pilotproject ligt bij het Ondernemerskontakt De Hurk. Maar liefst 90% van de gevestigde ondernemers is hierbij aangesloten. De noodzaak van een duurzame ontwikkeling werd door deze organisatie bij de gemeente op de agenda gezet waarna gezamenlijk een pilot met vijf hoofdthema's op papier werd geformuleerd. De komende twee jaar zullen in het teken staan van:
1. verbeteren fysieke infrastructuur (7,5 miljoen gulden) 2. aandacht voor milieu- en energieprojecten (half miljoen) 3. verbetering mobiliteit (kwart miljoen)
4. werkgelegenheid (bijna half miljoen)
5. beveiliging (bijna vier ton)

Werkgelegenheid
De gemeente Eindhoven is hoofdverantwoordelijke voor de infrastructurele maatregelen. Op het gebied van mobiliteit zullen 15 grote bedrijven plannen gaan uitvoeren om het individuele autogebruik terug te dringen. Op het gebied van de werkgelegenheid is een van de speerpunten het aan een structurele baan helpen van langdurig werkzoekenden waarbij de nadruk wordt gelegd op bewoners uit de nabij gelegen wijken De Bennekel, Genderdal en Strijp waar de werkloosheid bovengemiddeld is. De bedrijven op De Hurk nemen de verplichting op zich om de komende twee jaar ten minste 100 langdurig werkzoekenden een reguliere baan aan te bieden op het bedrijventerrein.

Voorafgaand aan het pilotproject heeft Fontys Hogescholen op verzoek van het Ondernemerskontakt De Hurk onderzocht op welke manieren het waargenomen verval kon worden gestopt. Dit heeft mede geresulteerd in de hierboven geschetste aanpak gericht op de vijf speerpunten. De gemeente Eindhoven zal het totale project vanuit vele diciplines ondersteunen. Vrijwel alle gemeentelijke diensten maken deel uit van de projectorganisatie.

Deel: ' Eindhoven 9 miljoen voor opknappen bedrijventerrein De Hurk '
Lees ook