Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht 15 februari 1999, no. 9.

Lucas van Bergeijk geboren

Eindhoven begroet 200.000ste met groot enthousiasme

Hij heeft er nog geen weet van; haar vader des te meer. Op deze carnavals-maandag begroet de burgemeester van Eindhoven, dr. Rein Welschen een niets vermoedende vader die de geboorte komt melden van zijn op zaterdag geboren zoon Lucas Adrianus Henricus van Bergeijk.

En daar blijft het niet bij. De burgemeester begeleidt de gelukkige vader naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om de boreling in het geboorteregister in te laten schrijven. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelde een acte op en legde daarin - naast de vereiste persoonlijke gegevens - voor het nageslacht het heuglijke feit vast dat Lucas de 200.000ste inwoner van de Eindhoven (Floralaan West 306) is.

Dat alles vond plaats onder het oog van een aantal Eindhovenaren, die op enig moment en zonder dat zij dat wisten, de 75.000ste (Mevr. W.A. De Graef-Guntlisbergen), 100.000ste (Dhr. J.A. Dekkers) en 150.000ste (Dhr. A.J. Busio) inwoner waren. Dat was in respectievelijk 1928, 1934 en 1954. Allen wonen nog steeds in Eindhoven.

Huldiging
Na het officiële deel - in het Stadskantoor - reisde de burgemeester samen met de blij verraste vader en een aantal genodigden - waaronder Stadsprins Millennius - per bus naar een eveneens niets vermoedende kraamvrouw en haar dochter/zoon. De burgemeester en een aantal gasten lieten duidelijk merken dat zij in hun nopjes waren: er werden ter plaatse veel cadeaus uitgereikt. De gemeente schonk een cheque ter waarde van 200.000 Eurocenten (Fl. 4.400,-). Namens de gemeentelijke sportinstellingen (zwembaden en kunstijsbaan) werden passe partouts gegeven 'voor vrij entree voor het leven'. De Stadsschouwburg en het Muziekcentrum Frits Philips schonken elk 200.000 seconden 'theater/muziek', goed voor het gratis bijwonen van 25 voorstellingen en muziekuitvoeringen. Anderen die hun interesse toonden voor de geboorte van de tweehonderdduizendste Eindhovenaar zijn ABN/AMRO (200.000 Eurocenten), bibliotheek (gratis lidmaatschap voor het leven), PSV Juniorclub (erelid), de Tambourijnen van de Stad Eindhoven (muziekuitvoering aan huis op nader te bepalen datum) en de carnavaleske onderscheiding 'Vreemde Vogel' van de Stg. Kindercarnaval.

Op zich verandert er niet veel voor Eindhoven. Pas bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezing kiezen de Eindhovenaren geen 39 maar 45 leden voor de gemeenteraad.

Deel: ' Eindhoven begroet 200.000ste bewoner met groot enthousiasme '
Lees ook