Gemeente Eindhoven


Persbericht: 13 juli 1999

School Stevensbeek verhuist naar Eindhoven

Eindhoven blij met komst SVO-ZMOK-school

De SVO-ZMOK-school De Korenaer (Speciaal Voortgezet Onderwijs - Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) verhuist van Stevensbeek naar Eindhoven. Onlangs heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ingestemd met de door het schoolbestuur (de Stichting Bijzonder Onderwijs St. Joseph) ingediende aanvraag tot overplaatsing. In augustus 1999 gaat in Eindhoven al een SVO-ZMOK-lespunt van start voor 35 leerlingen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de gemeente Eindhoven in vervulling.

Het belang van een SVO-ZMOK-school in Eindhoven Eindhoven heeft een jarenlange strijd gevoerd om een school voor leerlingen met gedragsproblemen te kunnen realiseren. Tot op heden waren deze leerlingen namelijk aangewezen op scholen in Tilburg, Den Bosch, Helmond en Stevensbeek. De komst van deze school naar Eindhoven is belangrijk, omdat Eindhoven hiermee de juiste voorziening kan bieden aan leerlingen met gedragsproblemen. Kortom: onderwijs op maat.

Met de beslissing van de staatssecretaris zien alle partijen (schoolbestuur, gemeente, Federatie Regionaal Expertisecentrum, samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/Speciaal Voortgezet Onderwijs) de door hen geleverde inspanningen beloond. Overigens besloot de Eindhovense gemeenteraad al in mei van dit jaar om, vooruitlopend op de beslissing van de staatssecretaris, in augustus 1999 te starten met een SVO-ZMOK lespunt in Eindhoven voor 35 leerlingen.

Fasering
De verplaatsing van de school zal niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kunnen worden. Dit zal gefaseerd gebeuren in een tijdschema waarover op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat. In augustus 1999 wordt in ieder geval in Eindhoven gestart met een lespunt voor 35 leerlingen. Het grootste deel van de school komt waarschijnlijk een jaar later naar Eindhoven.

Deel: ' Eindhoven blij met komst SVO-ZMOK-school '
Lees ook