Gemeente Eindhoven


'Project 'Brugpieper'

Eenmalige bijdrage voor ouders eerstejaars

Het project 'Brugpieper' is één van de nieuwe projecten die in het kader van de intensivering van het gemeentelijk armoedebeleid gerealiseerd worden. Project 'Brugpieper' bestaat uit een eenmalige bijdrage van f 250,- aan ouders\verzorgers met een minimum inkomen met kinderen die in augustus\september zijn begonnen in het voortgezet onderwijs. De bijdrage is onbelast. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) voert het project, dat vorig jaar december van start ging, uit.

Uitvoering
De uitvoering van het project is heel eenvoudig. Cliënten van SoZaWe krijgen de bijdrage automatisch toegekend. Alle andere ouders\verzorgers van brugpiepers hebben eind december 1998 een aanvraagformulier thuis gekregen. Heeft u onverhoopt geen brief ontvangen dan kunt u alsnog een formulier aanvragen bij de dienst SoZaWe. In januari 1999 is de dienst begonnen met de afwerking van de aanvragen. U kunt tot 1 maart 1999 uw aanvraag indienen.

Voor meer informatie over het project 'Brugpieper' kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur contact opnemen met de medewerkers van de Unit Inkomensondersteuning van de dienst SoZaWe, telefoon: 238 52 39.

Deel: ' Eindhoven geeft eenmalige bijdrage aan ouders eerstejaars '
Lees ook