Gemeente Eindhoven


Persbericht: 22 december 1999, no. 73.

Eindhoven maakt kwaliteitsslag met afvalinzameling

De gemeenteraad heeft deze week ingestemd met een flink aantal maatregelen om de afvalinzameling in Eindhoven te verbeteren. Volgend jaar start de gemeente met grijze bakken bij de inzameling van afval in de laagbouw. Deze vervangen de vuilniszak. In de hoogbouw start een proef met ondergrondse containers voor het restafval, en onderzoekt de gemeente tevens of dit systeem toekomst heeft. Voorlopig voert Eindhoven geen Diftar in, maar zet de stad in op een kwaliteitsverbetering voor de hele afvalinzameling. Betere voorzieningen, zoals een groot kringloopbedrijf en een beter handhavingsbeleid moeten er verder voor zorgen dat in Eindhoven het afval nog beter gescheiden wordt.

De tarieven op de milieustraat veranderen: veel afvalproducten kunnen gratis afgeleverd worden; voor niet-herbruikbare spullen geldt een tarief van tien gulden, en vijf gulden als het per fiets of fietskar wordt afgeleverd.

Met ingang van 1 januari haalt de gemeente bij de hoogbouw het GFT-afval niet meer apart op.

Het streven van de gemeente blijft om een systeem van Diftar op enig moment in te voeren. Het invoeren van Diftar is in een stad met de omvang van Eindhoven een zeer complex traject. Met name het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerd fiscaalsysteem voor 90.000 aansluitingen (inclusief een systeem voor ondergrondse containers in de hoogbouw) duurt enkele jaren.
Grijze bakken
In september 2000 wordt wijk voor wijk gestart met het uitzetten van de grijze bak. Het vervangen van de vuilniszak door de grijze bak wordt gezien als een grote kwaliteitsverbetering. Een container is gebruikersvriendelijker dan een vuilniszak en geeft - bij goed gebruik
- minder kans op stankoverlast. Het straatbeeld zal een nettere aanblik bieden, onder andere omdat er minder zwerfvuil zal zijn, als gevolg van opengescheurde zakken.

Ook de werkomstandigheden van de vuilnisophalers verbeteren aanmerkelijk. In de container komt een chip; hierdoor kan later gemakkelijk overgegaan worden op Diftar. Bovendien geeft het nu het voordeel dat er een goede registratie is van alle uitgezette containers in Eindhoven. Op dit moment ontbreekt dit overzicht, zodat er ook afval ?meelift? waarvoor geen reinigingsrecht betaald is. In 1997 is in de wijk ?t Ven al een proef gehouden met de grijze bakken. 89 procent van de inwoners is positief over de invoering van de grijze bak.

Hoogbouw
Per 1 januari zamelt de gemeente bij de hoogbouw het Groente-, Fruit- en Tuinafval niet meer gescheiden in. De huidige GFT-verzamelcontainers worden wijk voor wijk verwijderd. Het GFT-afval in de hoogbouw is van zo?n slechte kwaliteit, dat het afgekeurd moet worden en alsnog verbrand of gestort. Dit leidt tot hoge kosten. Minister Pronk van het ministerie van VROM heeft aangegeven dat gemeenten met het gescheiden inzamelen van GFT in de hoogbouw mogen stoppen, als dit vanwege slechte kwaliteit, relatief hoge kosten of om milieudoelstellingsreden niet meer doelmatig is.

De gemeente realiseert een belangrijke kwaliteitsverbetering in de afvalinzameling in de hoogbouw, als daar ondergrondse containers worden geplaatst. Per locatie worden in een traject, dat een aantal jaren in beslag neemt, ondergrondse containers geplaatst. De bewoners kunnen het afval daar 24 uur per dag storten. In het voorjaar van 2000 start eerst een proef met ondergrondse containers in de Offenbachlaan en het uitgaanscentrum Stratumseind.

Milieustraten
In regionaal verband is overeenstemming bereikt over de tarieven op de milieustraten. Dat wil zeggen dat op alle milieustraten in Zuidoost-Brabant dezelfde tarieven gelden. Dit om het zogeheten afvaltoerisme te voorkomen. Een groot aantal afvalproducten kunnen gratis ingeleverd worden. Daarnaast geldt er een tien gulden tarief voor niet-herbruikbare stromen en een tarief van vijf gulden voor dezelfde producten die met de fiets of fietskar gebracht worden.

Overige voorzieningen
Naast de voorzieningen voor het restafval komen er betere voorzieningen voor de andere afvalstromen. Er komt een grootschalig kringloopbedrijf dat gebruikte artikelen inneemt en te koop aanbiedt. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van retourettes bij winkels in Eindhoven. De locaties voor glasinzameling worden nog eens bekeken op hun geschiktheid.

Deel: ' Eindhoven maakt kwaliteitsslag met afvalinzameling '
Lees ook