Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht: 14 januari 1999, no. 3.

f 3,25 miljoen extra voor nieuwe voorzieningen in de stad

Overeenkomst met ABN AMRO over belegging van f 100 miljoen

Vanmiddag om 15.30 uur vindt in het stadhuis van Eindhoven de ondertekening plaats van de beleggingsovereenkomst tussen de gemeente Eindhoven en de ABN AMRO Bank. De overeenkomst regelt dat de bank 100 miljoen gulden gaat beleggen voor de gemeente, die de garantie krijgt van een jaarlijkse uitkering van 3,3 miljoen gulden. De ondertekening vindt plaats door wethouder H. Scherf van Middelen, Milieu en Sport en mr. P. Steijven, algemeen regio-directeur regio Oost-Brabant van ABN AMRO.

De aanleiding om te gaan beleggen is het feit dat de financiele reserve van de gemeente 190 miljoen gulden bedraagt, deels zo hoog opgelopen door de verkoop van het waterbedrijf. De reserve is in eerste instantie bedoeld voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. Eindhoven gebruikt daarnaast de rente over dit kapitaal al jaren als algemeen dekkingsmiddel. Door een deel van het kapitaal te gaan beleggen levert dit een hoger rendement op, en dus ook extra geld voor het nieuwe beleid dat het gemeentebestuur de komende jaren in Eindhoven wil realiseren. Hierdoor lijken harde bezuinigingen op gemeentelijke taken en subsidies, die de inwoners van Eindhoven rechtstreeks zouden treffen, voorlopig niet nodig.

De overeenkomst met ABN AMRO betreft een zogeheten garantieproduct, waarbij sprake is van een gegarandeerde hoofdsom, een garantierendement van 3% en een gegarandeerde jaarlijkse uitkering van 3,3 miljoen gulden. Op basis van de huidige cijfers is de verwachte eindwaarde over tien jaar f 209 miljoen, ofwel 10,5% op jaarbasis. De gemeente gaat voorzichtigheidshalve uit van een rendement van 7,5%. Dat is altijd nog ruim drie procent meer dan de rente die de gemeente moet betalen voor het geld dat zij moet gaan lenen voor de activiteiten, die tot nu toe vanuit die 100 miljoen eigen kapitaal werden gedekt. Dit verschil, omgerekend f 3,25 miljoen, kan de gemeente nu inboeken als extra middelen om de komende jaren te investeren in nieuwe voorzieningen in de stad.

Deel: ' Eindhoven ondertekent beleggingsovereenkomst met ABN AMRO '
Lees ook