Gemeente Eindhoven

Persbericht: 20 juni 2002

Vergelijking met 14 andere grote Nederlandse centrumsteden

Eindhoven scoort goed in onderzoek

Uit een vergelijking met 14 andere grote centrumsteden, komt Eindhoven in het algemeen goed uit de bus. Dat geldt zeker voor de sociaal-economische aspecten en de bedrijvigheid en in iets mindere mate voor wonen.

Op het terrein van verkeer en vervoer, leefbaarheid en veiligheid komt de stad niet boven het gemiddelde uit. Dat geldt weer wel voor zorg, welzijn cultuur en vrije tijdsbesteding.

Dat blijkt uit het onderzoek Eindhoven vergeleken uitgevoerd door de afdeling Bestuursinformatie en Onderzoek van de gemeente Eindhoven. Daarin wordt Eindhoven vergeleken met andere Nederlandse grote steden die eveneens een centrumfunctie vervullen en kampen met grootstedelijke problemen.

Per thema is kort samengevat wat de bevindingen zijn.

Wonen

Op het gebied van wonen is Eindhoven redelijk vaak boven in de lijstjes te vinden.

* Qua woningprijzen, zowel wat betreft de recente verkoopprijzen als de gemiddelde WOZ-waarde, scoort Eindhoven hoog ten opzichte van de overige steden.

* De woningvoorraad is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen in Eindhoven

* Een minder positieve score is het gegeven dat de lokale lasten aan de hoge kant in Eindhoven zijn

Sociaal-economische positionering

In zijn algemeenheid scoort Eindhoven heel sterk op dit onderdeel. Over de breedte van dit thema doet alleen Leiden het nog iets beter.
* Eindhoven kampt met een relatief lage werkloosheid
* Het inkomenspeil ligt redelijk hoog in Eindhoven
* Eindhoven beschikt over een universiteit (wat niet voor alle steden geldt) die tevens hoog staat aangeschreven

Bedrijvigheid

Ook voor bedrijvigheid geldt een voor Eindhoven sterke positie. In totaliteit behaald Eindhoven zelfs de hoogste score, op de voet gevolgd door Utrecht.

* Eindhoven telt per hoofd van de bevolking veel banen
* De Eindhovense werkgelegenheid steunt in sterke mate op de industrie en de zakelijke dienstverlening (beide hoogste aandeel), terwijl de overheid en de kwartaire sector het laagst vertegenwoordigd zijn

* De winkeloppervlakte, aangeduid als verkoopvloeroppervlakte per inwoner, is hoog in Eindhoven

* De R&D intensiteit is met ruime voorsprong het hoogst in Eindhoven
* De verhouding uitgeefbaar en recent uitgegeven bedrijventerrein is laag. Dit duidt op een mogelijke krapte aan bedrijventerrein op korte termijn.

Verkeer en vervoer


* Op het gebied van verkeer- en vervoer schiet Eindhoven er niet echt uit. Kortom Eindhoven is op dit vlak over het totaal genomen een middenmoter.

* De Eindhovense bevolking is relatief slecht te spreken over het openbaar vervoer

* De verkeersveiligheid laat duidelijk te wensen over in Eindhoven
* Het autobezit ligt zeer hoog in Eindhoven
Leefbaarheid en veiligheid

Wat betreft leefbaarheid en veiligheid behaalt Eindhoven eveneens een middenmootpositie.

* De Eindhovenaren zijn redelijk tevreden over hun woning en buurt
* Gezien de omvang van de stad (5e stad van Nederland) valt het nog mee met de onveiligheid en criminaliteit. Kleinere steden als Groningen, Nijmegen en Arnhem, alsmede de grote vier, doen het wat dat aangaat aanzienlijk slechter.

Zorg, welzijn, cultuur en vrijetijdsbesteding

Wat betreft deze combinatie van themas behaalt Eindhoven een positie iets boven het gemiddelde.

* De ziekenhuiscapaciteit is in Eindhoven het laagst van alle 15 de centrumsteden

* Op het gebied van ICT doet Eindhoven het goed. Het PC-bezit, alsmede de toegang tot internet zijn relatief zeer hoog in Eindhoven.

* Het bioscoopbezoek in Eindhoven is het hoogst van de centrumsteden
* Eindhoven beschikt over relatief veel gemeentemonumenten

Deel: ' Eindhoven scoort goed in onderzoek '
Lees ook