Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.086 brief min szw eindrapport van het onderzoek een bestaan i n de bijstand - belemmeringen en beleid

Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 11:31


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 januari 2000

Hierbij bied ik u het eindrapport van het onderzoek `Een bestaan in de bijstand: belemmeringen en beleid' aan. Dit onderzoek wordt betrokken bij de evaluatie van de nAbw, die op korte termijn aan de Tweede Kamer wordt toegezonden.

Het onderzoekbureau ITS heeft een cliëntenonderzoek verricht bij 6 over het land verspreide sociale diensten. Een beleidsonderzoek is bij dezelfde 6 en nog 10 andere sociale diensten verricht. Het onderzoek richt zich op de belemmeringen bij de cliënten om in het eigen onderhoud te voorzien. Hierbij is tevens geïnventariseerd welke beleidsmaatregelen de sociale diensten nemen om de belemmeringen weg te nemen.

Volgens het onderzoek zijn de belangrijkste belemmeringen om in het eigen onderhoud te voorzien gelegen in redenen van fysiek-medische en psycho-sociale aard. Meer dan de helft van de cliënten heeft een meervoudige problematiek, die niet op korte termijn is op te heffen. Gebrek aan opleiding, werkervaring of taalbeheersing blijken als zelfstandige factoren slechts in geringe mate een belemmering te zijn om in het eigen onderhoud te voorzien. Ze komen met name voor in combinatie met de eerdergenoemde belemmeringen. De sociale diensten benaderen de problemen van de bijstandscliënt gevarieerd, zo blijkt uit het onderzoek.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Eindrapport onderzoek `Een bestaan in de bijstand' '
Lees ook