Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

19-01-1999

Eindrapport project verkeersveiligheid overhandigd aan wethouder

Het eindrapport Verkeersveiligheid van de dorpen Holwierde Losdorp, Termunten en Termuntenzijl is klaar en zal in de vergadering van de Advies Commissie Verkeer van 19-01-1999 door de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) aan wethouder J. Harms worden aangeboden.

In de vergadering van de gemeenteraad van 23-11-1995 werd het "Verkeersveiligheidsplan 1995" vastgesteld. Hiermee werd de mogelijkheid geschapen om het verhogen van de verkeersveiligheid systematisch aan te pakken.

In december 1997 werd besloten de VKDG opdracht te verstrekken om als een pilotproject de gewenste verkeersveiligheidsmaatregelen in vier dorpen van de gemeente Delfzijl in kaart te brengen.

De kosten kwamen ten laste van de gemeente Delfzijl, waarbij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Groningen (ROG) een bijdrage in de projectkosten heeft verstrekt.

Het pilotproject is opgezet voor de dorpen Holwierde, Losdorp, Termunten en Termuntenzijl. Deze dorpen werden gekozen omdat in Termuntenzijl ( Schepperbuurt) en Losdorp (Schafferweg) veel klachten over te hoge snelheden zijn en de verkeerssituatie rond Holwierde en Losdorp ingrijpend zal wijzigen na de aanleg/ombouw van de N33 tot een autoweg.

Ter ondersteuning van het project is een projectcommissie ingesteld waarin naast de gemeente Delfzijl, als opdrachtgever, ook het ROG en de VKDG-coördinator zitting hadden.

Bij het ontwikkelen van de in het rapport staande verkeersadviezen zijn de plaatselijke bewoners, door middel van
bewoners-informatie-avonden, ingeschakeld.

In het kader van de "Regeling Duurzaam Veilig" zal de aandacht van de gemeente Delfzijl de eerste paar jaar, tot 31-12- 2001, vooral uitgaan naar het realiseren van zoveel mogelijk 30 kilometer-gebieden. De aankleding binnen deze gebieden zal in eerste instantie sober zijn. Ook zullen in deze periode maatregelen moeten worden getroffen om de veel te hoge rijsnelheden op de Schafferweg en de Schepperbuurt terug te dringen.

De gemeente Delfzijl zal in de nabije toekomst, in overleg met de betreffende bewoners, de in het rapport vermelde maatregelen verder moeten uitwerken tot uitvoerbare plannen.Deel: ' Eindrapport project verkeersveiligheid dorpen Delfzijl '
Lees ook