MINISTERIE VWS
https://minvws.nl

Uitnodiging voor de pers - Niet voor publicatie

WACHTLIJSTAANPAK JEUGDZORG

Aan de redactie,

Eind april heeft het kabinet, in samenspraak met het Interprovinciaal Overlegorgaan, een commissie ingesteld om een analyse te maken en voorstellen te doen voor een structurele aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De commissie bestaat uit dhr drs E.F.L. Peer (voorzitter), mw A.G.M van de Vondevoort en dhr G.J. Schutte.

De commissie overhandigt haar eindrapport op donderdag 6 september a.s. om 16.00 uur aan staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS. Hierop volgt een eerste reactie. Daarna is de pers in de gelegenheid vragen te stellen.

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Wandelganger I, Lange Poten 10, Den Haag

Programma:

16.00 uur Welkom
16.05 uur Presentatie rapport door de heer Peer 16.20 uur Reactie staatssecretaris Vliegenthart (VWS) 16.25 uur Vragen van de pers
16.45 uur Informeel samenzijn

Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Een exemplaar van het rapport is donderdag onder embargo vanaf 10.00 uur beschikbaar bij de directie Voorlichting en Communicatie van VWS.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Riphagen, tel.
070-3405163, mobiel 06-15035002.

Met vriendelijke groet,

De directeur Voorlichting en Communicatie,
drs. I.E. van Geest-Jacobs


04 sep 01 13:15

Deel: ' Eindrapport wachtlijstaanpak jeugdzorg '
Lees ook