Provincie Groningen

Groningen, 20 september 2001 Persbericht nr. 185

Uitnodiging aan de pers

Presentatie eindrapportage commissie beleidsonderzoek jeugdzorg

Op dinsdag 25 september a.s. presenteert de in oktober 2000 door provinciale staten ingestelde Commissie Beleidsonderzoek Jeugdzorg haar advies over een aantal nieuwe ontwikkelingen in de jeugdzorg. Dit met het oog op de toekomstige besluitvorming in de Staten.

De jeugdzorg vormt een belangrijk beleidsterrein; de provincie heeft daarin een grote verantwoordelijkheid. De op handen zijnde nieuwe wetgeving zal een belangrijke wijziging van de structuur van de jeugdhulpverlening met zich meebrengen. De provincie is planner en financier van dit onderdeel van de jeugdzorg.
De commissie zal a.s. dinsdag een aantal aanbevelingen presenteren die betrekking hebben op de nieuwe wetgeving en specifiek de toekomstige rol van de provincie daarin.

De Commissie was als volgt samengesteld:
Bert Kolk (PvdA), voorzitter, Marijke Folkerts (GL), vice-voorzitter, Koosje Boon-Themmen (VVD), Ans Vlietstra-van Goor (CDA), Hennie Hemmes (SP),
Stien Visscher-Meijst (GPV) en Fleur Graper-van Koolwijk.(D66).

De presentatie vindt plaats aansluitend aan de reguliere GS-persconferentie die begint om 14.00 uur in kamer 20 van het provinciehuis, Martinikerkhof 12.

U bent van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.

Deel: ' Eindrapportage commissie beleidsonderzoek jeugdzorg '
Lees ook