CITOGROEP

Eindtoets basisonderwijs 4, 5 en 6 februari

Persbericht nummer 01 d.d. 14 januari 2003

Inhaaltoets en computerprogramma nieuwe ontwikkelingen

Op 4, 5 en 6 februari wordt de Eindtoets basisonderwijs weer afgenomen. Dit jaar doen ruim 6.400 scholen (6.300 in 2002) mee met in totaal ongeveer 169.000 leerlingen (160.000 in 2002). Op 20 februari ontvangen de scholen een snelle rapportage over individuele leerlingen. In de week van 17 maart (week 12) ontvangen zij de Leerlingrapporten en het Schoolrapport.
Nieuw dit jaar is de zogeheten Inhaaltoets voor leerlingen die een of meer dagen niet hebben kunnen deelnemen aan de toets. Nieuw is ook een computerprogramma waarmee scholen zelf hun schoolresultaten kunnen berekenen.

Ten opzichte van de afgelopen jaren is er ook een kleine wijziging aangebracht. Het onderdeel Informatieverwerking heet nu Studievaardigheden. Deze term sluit beter aan bij de terminologie die in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt.
Een wijziging ten opzichte van vorige jaren is ook dat de Eindtoets voor alle kinderen drie dagen duurt. Het onderdeel Wereldoriëntatie is nu verdeeld over drie dagen.

Inhaaltoets
Voor kinderen die een of meer dagen niet hebben kunnen deelnemen aan de Eindtoets, is er de zogeheten Inhaaltoets, die via Internet gemaakt wordt. Medio februari staat die toets op internet, slechts bereikbaar voor scholen die aan de Eindtoets hebben deelgenomen. De Inhaaltoets is een speciale editie van de Eindtoets en meet met andere opgaven hetzelfde als de reguliere. De leerlingen die de Inhaaltoets maken, ontvangen dus ook gewoon een Leerlingrapport.

Rapportage
Scholen kunnen dit jaar voor het eerst kiezen tussen twee soorten schoolrapportages: een rapportage op papier, zoals altijd of een rapportage via het programma Rapportage Eindtoets Basisonderwijs. Met dit programma kunnen ze zelf hun rapportages maken. Behalve het programma ontvangen de scholen daarvoor de gegevens van alle leerlingen van hun school die in 2001, 2002 en 2003 aan de Eindtoets hebben deelgenomen.

NOT 2003
Tijdens de NOT 2003 die van 21 tot en met 25 januari in de Utrechtse Jaarbeurs wordt gehouden, zullen zowel de Inhaaltoets als het programma Rapportage Eindtoets Basisonderwijs in het lezingenprogramma nader worden toegelicht.

Deel: ' Eindtoets basisonderwijs van start '
Lees ook