HBAG Bloemen


24-03-2003
Aan alle exporteurs Noorwegen Eisen Noorwegen i.v.m. Phytophthora ramorum

Van de Plantenziektenkundige Dienst hebben wij zojuist het volgende vernomen.

Noorwegen eist m.i.v. 24-03-2003 een bijschrijving voor Viburnum en Rhododendron, m.u.v. Rhododendron simsii. Dit geldt zowel voor planten als delen daarvan, m.u.v. vruchten en zaden. Voor snijbloemen / siertakken betekent dit dat ze certificeringsplichtig worden. De bijschrijving luidt: "Found free from Phytophthora ramorum".

Behalve de bijschrijving moet er voor snijbloemen en siertakken ook het registratienummer en plantenpaspoortnummer (beide staan vermeld op het EEG-Plantenpaspoort) van de betreffende partij op het certificaat worden vermeld.

Voor de overige producten van Rhododendron en Viburnum wordt bij de exportinspectie gecontroleerd op de aanwezigheid van het Plantenpaspoort.

Deel: ' Eisen Noorwegen .iv.m. Phytophthora ramorum '
Lees ook