nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek


eiwit verhoogt cholesterol-uitscheiding

onderzoekers aan de rijksuniversiteit groningen hebben in een project van het nwo-gebied medische wetenschappen bij ratten een manier gevonden om de uitscheiding van cholesterol uit het lichaam te verhogen. hiertoe vergroten ze de hoeveelheid van het zogeheten mdr2-eiwit in de levercellen. dit eiwit zorgt ervoor dat zogeheten fosfolipiden vanuit de levercellen in de gal komen; fosfolipiden in de gal zijn weer noodzakelijk voor het vervoer van cholesterol naar de darmen. het mdr2-eiwit wordt versneld aangemaakt na het toedienen van statines, belangrijke cholesterolverlagende geneesmiddelen.

de medisch wetenschappers toonden bij ratten aan dat de hoeveelheid mdr2-eiwit in de lever ongeveer evenredig toeneemt na toediening van statines. als gevolg hiervan blijkt de gal meer fosfolipiden en cholesterol naar de darmen af te voeren waardoor het lichaam meer cholesterol uitscheidt. deze bevinding kan gebruikt worden om behandelingsmethoden te verbeteren en om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. de huidige geneesmiddelen verlagen het cholesterolgehalte in het bloed door de opname van cholesterol door de lever te bevorderen. hierbij blijft het cholesterol echter in het lichaam.

de medisch wetenschappers toonden daarnaast aan dat het gen dat codeert voor het mdr2-eiwit aan- en uitgezet wordt met het zogeheten srebp-eiwit. de aanmaak van het mdr2-eiwit in levercellen bleek toe te nemen in de aanwezigheid van deze transcriptiefactor. eerder werd bekend dat de transcriptiefactor srebp ook andere genen reguleert die betrokken zijn bij de verwerking van cholesterol. daaronder zijn bijvoorbeeld genen voor de synthese van cholesterol in de lever en de aanmaak van receptoren op levercellen waarmee cholesterol uit het bloed wordt opgenomen. de transcriptiefactor srebp werd ontdekt bij onderzoek naar de werking van statines. de levercellen maken srebp aan als de cellen te weinig cholesterol bevatten.

het mdr2-eiwit zorgt voor het transport van fosfolipiden door het membraan van levercellen, waardoor deze in de gal worden uitgescheiden. in de gal vormt cholesterol samen met galzouten en fosfolipiden de zogeheten micellen. deze maken cholesterol vervoerbaar. zonder fosfolipiden is de vorming van deze micellen onmogelijk. de micellen komen uiteindelijk terecht in de darmen. zestig procent van het cholesterol uit de gal wordt door het lichaam weer opgenomen; de rest verlaat het lichaam via ontlasting.

een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten. galstenen worden veroorzaakt door teveel cholesterol in de gal. cholesterol kan alleen via de gal uit het lichaam worden afgevoerd.

nadere informatie bij:


* ir. guido hooiveld (rug)


* tel. (050) 3613236 of (050) 3612364, fax (050) 3619306


* e-mail
<g.j.e.j.hooiveld@farm.rug.nl

Deel: ' Eiwit verhoogt cholesterol-uitscheiding '
Lees ook