Eerste Kamer der Staten Generaal

Wet bereikbaarheid en mobiliteit aangenomen en overig (stemmings-) nieuws

dinsdag 2 juli 2002

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

Wet bereikbaarbeid en mobiliteit (27.552) zonder stemming aangenomen.

Het voorstel

Voorwaardelijke machtiging psychiatrische patiënten (27.289)
is vandaag plenair behandeld. Tijdens deze behandeling is de

Motie-Hessing (D66) (c.s.) inzake de inwerkingtreding van de paragraaf met betrekking tot de observatiemachtiging (27.289 EK nr. 239f)
ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 9 juli 2002.

Het wetsvoorstel

Partiële wijziging zedelijkheidswetgeving (27.745)
is na de eerste termijn op verzoek van de Kamer geschorst. De voortzetting van deze behandeling en eventuele stemmingen vinden plaats op 9 juli 2002.

De

Motie-Boorsma (CDA) c.s. inzake het betrekken van de financiële positie van onder andere herindelings- en
plattelandsgemeenten bij de toegezegde evaluatie van de wet (27.293 EK, nr. 217d) is bij zitten en opstaan unaniem aangenomen.

De pkb

Mainportontwikkeling Rotterdam (24.691, nrs. 49 en 50)
is aangenomen. De fractie van de OSF is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

Verruiming bevoegdheid enkelvoudige kamers (28.215)
is zonder stemming aangenomen. GroenLinks en D66 is daarbij aantekening verleend.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' EK - Wet bereikbaarheid en mobiliteit aangenomen en overig (stemming.. '
Lees ook