Ministerie EZ persbericht


YBEMA VERWELKOMT VIJFHONDERDSTE PSB-DEELNEMERDatum: 16-07-1999

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft de vijfhonderdste deelnemer aan de subsidieregeling Programma Starters op Buitenlandse Markten (PSB)* verwelkomd.Het gaat om de producent van
voedingssupplementen Eko-Bio uit het Zeeuwse Eede, die zich met behulp van de PSB gaat richten op de Franse markt.

Ybema, die er naar streeft in 1999 door middel van de PSB minimaal 750 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf te helpen bij hun eerste schreden op een nieuwe buitenlandse markt, is verheugd over het succes van het programma: Dat al zo vroeg in het jaar tweederde van de doelstelling is bereikt overtreft alle verwachtingen.

Op kosten van het ministerie van Economische Zaken kunnen MKB bedrijven een exportstrategie laten opstellen door een exportconsulent van de Kamer van Koophandel of een bij de uitvoering van het programma betrokken brancheorganisatie. Op basis van de strategie kan men een beroep doen op zeven subsidie-instrumenten. Tijdens de uitvoering van de strategie krijgen de deelnemende bedrijven voortdurend begeleiding van de exportconsulent.

De belangstelling van de PSB-deelnemers, waarvan ruim 40 % voor het eerst gaat exporteren, geldt vooral voor Duitsland. Ruim een kwart van de vijfhonderd ingediende strategieën is gericht op dat land. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn populair. Respectievelijk 11 en 10 % van de deelnemers wil exporteren naar die landen. In de belangstelling staan ook Frankrijk met 6 % en België met 5 % van de ingediende strategieën. De deelnemende bedrijven zijn met name actief in de metaalproductenindustrie, machine-industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en informatietechnologie.


* Voor informatie over het PSB-programma: www.evd.nlMinisterie van Economische Zaken
Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Eko-Bio is 500-ste 'Starter op Buitenlandse Markten' '
Lees ook