Euronext deelt mee - 20/06/2002

Electrorail N.V. / Innara Invest N.V. -Openbaar bod tot aankoop

Electrorail N.V. / Innara Invest N.V. -Openbaar bod tot aankoop Gewone aandelen -ISIN code : BE0003031243 -SRW code: 3031.24 -Stock code : ELER De vennootschap naar Belgisch recht Innara Invest N.V. doet een bod tot aankoop op de 11.612.784 nog in omloop zijnde gewone aandelen van de vennootschap naar Belgisch recht Electrorail N.V. (of 10,05% van het kapitaal), tegen de prijs van EUR 0,30 per aandeel. - De aandelen dienen van cp. 20 tot en met 30 voorzien te zijn. - Het aanbod loopt van 21.06.2002 tot en met 18.07.2002. - De prijs van de zo aangekochte aandelen zal binnen de 5 werkdagen na de publicatie van de resultaten van het bod betaald worden. - Het OBA is voorwaardelijk : Dit aanbod is gebonden aan de voorwaarde dat, na afloop van het bod, mimimaal 7.664.437 aandelen door het publiek werden overgedragen, waardoor Innara Invest N.V. 96,6% van de aandelen Electrorail N.V. zal bezitten. Evenwel, houdt Innara Invest N.V. zich expliciet het recht voor om afstand te doen van deze voorwaarde en de aangeboden aandelen Electrorail toch te verwerven. De orders in het orderboek van NSC op 20.06.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op vrijdag 21.06.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen. - Kosten : Alle kosten (de taks op de beursverrichtingen van 0,17% met een maximum van EUR 250,- per transactie inbegrepen) vallen ten laste van de bieder. Daar tegenover staat dat de administratiekosten, die indien nodig toegepast worden door elke instelling of financiële bemiddelaar die geen hieronder vermeld loketinstelling is, gedragen zullen worden door de verkopers. N.B.: - Indien, ingevolge het bod, de bieder ten minste 90% van de aandelen Electrorail bezit, wordt het bod heropend vanaf 09.08.2002. - Indien, ingevolge het bod of de heropening ervan, de bieder 96,6% of meer van de aandelen Electrorail bezit, houdt hij zich het recht voor om over te gaan tot een Openbaar Bod tot Uitkoop (« squeeze out ») aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als het huidige bod. - Ingeval het bod niet kan worden heropend, zal alsnog worden overwogen de schrapping van het Electrorail aandeel aan te vragen op de Eerste Markt van Euronext Brussels. De Marktautoriteit van Euronext Brussels beslist hierover en haar beslissing zal afhangen van het resultaat van het bod. - Prospectus: beschikbaar vanaf 21.06.2002 bij BBL. - Loketinstelling: BBL.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Electrorail N.V. / Innara Invest N.V. -Openbaar bod tot aankoop '
Lees ook