Elektrisch Varen in de Lift !

Steeds meer belangstelling voor het fluistervaren

Langs de waterwegen van het Groene Hart wordt op dit moment hard gewerkt aan een netwerk van 28 laadpunten voor elektrische boten. Met dit project, dat wordt ondersteund door het ministerie van LNV, wordt de eerste stap gezet in de richting van een landelijk netwerk van vaarroutes voor elektrische boten.

Met het netwerk van laadpunten wordt beoogd het elektrisch varen in het Groene Hart te stimuleren en mede daardoor een nieuw impuls te geven aan recreatie-, natuurbelevings- en historische waarden. De komende twee jaar zal Seijsener Rekreatietechniek b.v. met ondersteuning van Ecofys en in samenwerking met een aantal deelnemende recreatie-ondernemers en lokale overheden de laadpunten infrastructuur realiseren. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de introductie en promotie van die infrastructuur.

Elektrisch varen, ook wel fluistervaren genoemd, wordt steeds populairder. Er zijn inmiddels vele soorten elektrische aandrijvingen voor boten op de markt en het verhuurpunten van elektrische sloepjes schieten als paddestoelen uit de grond. Ook de beleidsmakers (provincies, gemeenten en recreatie- en waterschappen) tonen steeds meer belangstelling voor de opbouw van netwerken voor elektrisch varen vanwege de milieuvoordelen. Om natuurgebieden op een verantwoorde wijze toegankelijk te houden voor toerisme is elektrisch varen een goed instrument.
Elektrisch varen is tevens voor de toerisme- en horeca branche interessant.

Elektrische boten zijn zeer eenvoudig te bedienen en te manoevreren. Elektrisch varen is dus ook mogelijk voor mensen zonder vaarervaring. Tevens kunnen arrangementen voor meerdaagse tochten worden aangeboden gebieden waar een netwerk van oplaadpunten beschikbaar is. De gedachte van geruisloos varen in de vrije natuur van Groene Hart en overnachten in een hotel is in ieder geval aantrekkelijk.

Hiswa
Op de aankomende HISWA 2000, die gehouden wordt van 19 tot en met 27 februari in Amsterdam RAI, zullen diverse leveranciers van elektrische boten en motoren acte de presence geven op het paviljoen elektrisch varen. Ecofys zal op de Hiswa meer informatie geven over het project Elektrisch Varen in het Groene Hart en alle overige initiatieven op dit gebied in Nederland (HISWA stand A 7003).

Koen Eising

ECOFYS Energy and Environment

Tel.direct: ++31-30-2808332
E-mail direct: K.Eising@ecofys.nl

PO Box 8408, NL-3503 RK Utrecht, The Netherlands
Tel: +31-30-2808300
Fax: +31-30-2808301
E-mail: info@ecofys.nl
Internet: https://www.ecofys.nl/

Deel: ' Elektrisch Varen in de Lift '
Lees ook