UNETO

Elektro-detailhandel verlengt huidige CAO

In het CAO-overleg voor de elektrotechnische detailhandel is op 26 januari 1999 een akkoord bereikt. Werkgevers en werknemers hebben besloten de looptijd van de huidige CAO voor de ruim 12.000 werknemers, te verlengen van 1 januari tot 1 juli 1999. In april start een nieuw CAO-overleg waarin wordt meegenomen de resultaten van onderzoeken die een relatie hebben met arbeidsvoorwaarden.

Uneto, de Unie van elektrotechnische ondernemers, en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV willen onder meer een onderzoek doen naar de werkdruk en pensioenopbouw. Ook overwegen de CAO-partners bijvoorbeeld de mogelijkheid van reïntegratieprojecten voor werklozen en arbeidsongeschikten. De verlenging van de bestaande afspraken voorkomt dat de bedrijfstak het eni-ge tijd zonder collectieve arbeidsovereenkomst moet stellen. Wel is een salarisaanpassing overeengekomen. Per 1 maart stijgen de lonen met 1,25 procent.

Deel: ' Elektro-detailhandel verlengt huidige CAO '
Lees ook