Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 03-11-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 147

Elektronisch netwerk voor alle scholen

Minister Hermans (OCenW) heeft vandaag een overeenkomst gesloten met Enertel en nl.tree (voorheen EducatiefNet BV), de vertegenwoordiger van negen Nederlandse kabelbedrijven, voor de aansluiting van alle scholen en instellingen op kennisnet.

Leerlingen en leraren krijgen hierdoor onder meer de beschikking over een eigen e-mail adres en toegang tot internet. Via kennisnet kunnen scholen communiceren met andere scholen in binnen- en buitenland, musea en bibliotheken en andere leveranciers van inhoudelijke informatie zoals educatieve uitgeverijen, omroepen en de overheid. Ook ouders zullen gebruik kunnen maken van een deel van kennisnet. Dit gaat door middel van een beheerd, breedbandig netwerk dat onderdeel uitmaakt van het world wide web. Het adres is www.kennisnet.nl.

Vóór 1 januari 2003 zullen meer dan 11.000 scholen en andere instellingen, waaronder musea en bibliotheken van een aansluiting worden voorzien. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 400 miljoen gulden. Hiervan gaat 160 miljoen gulden rechtstreeks naar de scholen voor het feitelijk gebruik van kennisnet. Nog vóór het eind van dit jaar wordt begonnen met het aansluiten van alle instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op kennisnet, daarna volgt het voortgezet onderwijs en vervolgens de bovenbouw van het primair onderwijs. Uiteindelijk zullen ongeveer 3 miljoen mensen informatie via kennisnet kunnen opzoeken of versturen.

Om de scholen een goede voorziening te kunnen bieden heeft het ministerie van OCenW eerst gedurende bijna anderhalf jaar een proef genomen met kennisnet. Nu uit de ervaringen van een aantal `voorhoedescholen' is gebleken dat het aanbod van voorzieningen en diensten scholen in staat stelt om de kwaliteit van hun onderwijs verder te verbeteren door middel van de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie heeft de minister besloten het hele Nederlandse onderwijsveld deze mogelijkheid te geven. De scholen maken zelf uit of en wanneer ze van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, is gebleken dat de aanschaf van vergelijkbare internetdiensten bij andere aanbieders duurder is dan het bedrag dat nu door minister Hermans met Enertel is overeengekomen.

Deel: ' Elektronisch netwerk voor alle scholen '
Lees ook