Vlaamse overheid

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul VAN GREMBERGEN besliste de Vlaamse regering principieel om vanaf 2006 in heel Vlaanderen elektronisch te laten stemmen bij verkiezingen. De gemeente- en povincieraadsverkiezingen van 2006 worden met andere woorden de eerste volledig elektronische stembusgang in Vlaanderen.

De Vlaamse regering engageert zich ook om bij te dragen in de subsidiëring van de gemeenten die daartoe nieuwe stemapparatuur moeten aankopen.

Omdat dezelfde stemapparatuur gebruikt moet worden voor alle verkiezingen (ook federale en Europese), moeten vooraf afspraken gemaakt worden met de andere gewesten en de federale overheid. Afspraken over de principes van het geautomatiseerd stemmen, en over normen, standaarden, procedures en technische- en veiligheidsnormen. Deze afspraken zullen worden neergelegd in een samenwerkings- akkoord.

De Vlaamse regering kiest resoluut voor een veralgemening van het stemmen met de computer in alle Vlaamse gemeenten. Dit zou komaf maken met het ouderwetse systeem van stemopnemingbureaus en de soms moeilijke rekrutering van voorzitters, secretarissen en bijzitters. Bovendien gaat de geautomatiseerde stemopneming sneller, waardoor de kiesbureaus langer kunnen open blijven. De uitslagen zullen ook sneller ter beschikking zijn.

Bij de laatste verkiezingen werd in 145 van de 308 gemeenten in Vlaanderen (47% van de gemeenten) elektronisch gestemd. In Brussel (19 gemeenten) was dat 100%. In Wallonië werd in 58 van de 262 gemeenten (of 22%) elektronisch gestemd.

Voor de federale verkiezingen van 18 mei a.s. en de deelstaatverkiezingen en de Europese verkiezingen van juni 2004 zal de huidige stemapparatuur nog een laatste maal gebruikt worden.

De gemeenten die kozen voor elektronisch stemmen konden deze apparatuur aanschaffen en ontvingen hiervoor een financiële tussenkomst van 20% van de federale overheid en 30% van de Vlaamse overheid.

Voor de daaropvolgende verkiezingen (gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober 2006) zullen nieuwe afspraken en contracten moeten gemaakt worden. De huidige stemcomputers en de software zijn dan allemaal afgeschreven en moeten vernieuwd worden.

De Vlaamse regering zal er tevens bij de federale overheid voor pleiten dat elke overheid een evenwichtiger aandeel van de kosten van het elektronisch stemmen ten laste neemt, zodat de kostenverdeling eerlijker gebeurt dan thans het geval is. Uiteindelijk maken de federale overheid (in principe om de vier jaar) en de Vlaamse overheid (om de vijf jaar) meer gebruik van de stemapparatuur dan de gemeenten (om de zes jaar).

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel.02 553 23 11 e-mail: persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Elektronisch stemmen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen 200.. '
Lees ook