---

Ministerie van Defensie---

Elektronische Centrale Werkplaats actief in Kaboel (KL-voorlichting ISAF)

03-03-2003

Een team van de Elektronische Centrale Werkplaats (ECW) van de Koninklijke Landmacht uit Dongen is gedurende drie weken actief in de regio Kaboel. Daar stellen zij een groot aantal in Nederland uitgefaseerde RT 3600 radios in gebruik. Hierdoor zijn de vijf Afghaanse divisies met bijbehorende observatieposten en het garnizoen Kaboel in staat snel contact op te nemen met elkaar, maar ook met de Kaboel Multinational Brigade (KMNB). Vooral het contact tussen de observatieposten, die met name zijn ingericht om Kaboel te beschermen tegen ongewenste indringers of andere activiteiten, en hun divisie liet te wensen over. Met de installatie van de verbindingsmiddelen op de verschillende punten behoort dit probleem tot het verleden.

De plaatsvervangend commandant van de Kaboel Multinational Brigade, kolonel Herman Oude Lohuis, zorgt ervoor dat de vijf divisies in Kaboel, hun observatieposten en het garnizoen Kaboel worden uitgerust met onder andere verbindingsmiddelen, betere observatieposten, en overige ondersteunende middelen. Met name de vele observatieposten rond Kaboel zijn zeer belangrijk voor de veiligheid van de stad en hier ontbrak het aan allerlei middelen. Zo zijn deze observatieposten in de loop der tijd voorzien van betere onderkomens en verder uitgerust met kacheltjes, slaapzakken en andere middelen. Daarnaast werden deze posten tot voor kort ook bevoorraad met eten. Maar daarmee alleen was men niet geholpen. Wat ontbrak waren verbindingsmiddelen tussen de posten en hun divisie, maar ook tussen divisies en het garnizoen Kaboel en natuurlijk het contact met de Kaboel Multinational Brigade. Door de radios is een snelle communicatie mogelijk die preventief werkt bij potentiële dreigende situaties. Daarnaast kan in combinatie met de MOR (Mortier Opsporings Radar) en de LUNA, de Duitse onbemande verkenningsvliegtuigjes, zeer snel worden gereageerd op een eventuele raketbeschieting, legt kolonel Oude Lohuis uit. Om de Nederlandse verbindingsmiddelen te installeren zijn drie mannen van de Elektronische Centrale werkplaats uit Dongen aanwezig in de regio Kaboel.

Voor twee van de drie mannen van de ECW is zon klus in een uitzendgebied op zich niet vreemd, toch is het deze keer wat anders. Ze waren uitgezonden naar Bosnië, Kosovo en Macedonië voor de ondersteuning van de eigen troepen. Wat wij hier doen is wel iets bijzonders. In no-time zien wij de regio Kaboel. Wij komen op plekken die niet met elkaar te vergelijken zijn. Zijn wij de ene keer op een hele primitieve locatie aan het werk, de andere keer staan wij op een net gerenoveerd complex wat nu in gebruik is als kazerne, verklaart eerste-luitenant Sjaak Smits. Dat de mannen een bijzondere en dankbare taak hebben, blijkt wel bij de installatie van het door Nederland afgeschreven defensiemateriaal. Terwijl Sjaak Smits de RT 3600-sets op een grondzeil uitstalt wordt hij nieuwsgierig op de vingers gekeken. Voor de Afghanen is dit materiaal een geschenk uit de hemel. Ook sergeant-majoor Chris de klerk, in Dongen burgerambtenaar, wordt nauwlettend in de gaten gehouden bij het installeren van de oplaadeenheid voor de batterijen. Het gaat zelfs zover dat voordat hij zijn waterpomptang van de grond wil oprapen, deze al in zijn hand ligt, aangereikt door een Afghaanse soldaat. Ook tijdelijk eerste-luitenant Tom Vink deelt deze ervaringen. Het is een fantastische job en ik heb mensen nog nooit zo blij en nieuwsgierig gezien. Je kan niets doen zonder dat men over je handen meekijkt. Voor het monteren van de antennepotten moest ik laatst zelfs in een boom klimmen. Had je die gezichten eens moeten zien. Dat zijn momenten die je nooit meer vergeet", verklaart Tom Vink.

Voor de mannen van de ECW blijft het niet alleen bij installeren, ook instrueren in het gebruik van de middelen hoort erbij. Met de hulp van een tolk worden de Afghaanse soldaten die de radios moeten gaan bedienen in een rap tempo geïnstrueerd. Nadat de werking is uitgelegd en de RT 3600s in draagharnas op de ruggen hangen, volgt natuurlijk het praktische deel, het gebruik van de radios. In de kamer waar de dubbele radioset staat opgesteld klinkt een hoop onverstaanbaar geluid door de microfoon. Van de gezichten van de mannen is af te lezen dat alles tot hun grote tevredenheid werkt. Dit doet mij goed. Laatst was ik bij een commandant die eerst 10 kilometer moest fietsen voordat hij met zijn portofoon verbindingen kon krijgen met zijn commandant. Toen wij de radios hadden geïnstalleerd, was hij verbaasd dat hij direct zijn commandant kon spreken. Moest je zijn gezicht eens zien. Een andere prettige bijeenkomst van het installeren van het systeem met bijbehorend aggregaat was, dat hij nu voor het eerst licht had in zijn ondergrondse container, verklaart Sjaak Smits. Kaboel heeft er naast een paar scherpe ogen in de vorm van de MOR, ook een groot aantal actieve ogen bij die in een snel tempo in staat zijn te waarschuwen tegen ongewenste bezoekers.

Foto: Elektronische Centrale Werkplaats actief in Kaboel (KL-voorlichting ISAF) Foto: Elektronische Centrale Werkplaats actief in Kaboel (KL-voorlichting ISAF)

Gerelateerde pagina's

* Strijd tegen het terrorisme

Deel: ' Elektronische Centrale Werkplaats actief in Kaboel '
Lees ook