Universiteit Twente


99/73 11 augustus 1999

Universiteit Twente koploper met haar netwerkvoorziening

Elektronische snelweg over UT-campus nog sneller

In het nieuwe studiejaar 1999/2000 zullen de bewoners van de campus van de Universiteit Twente kunnen profiteren van een sneller en nog beter beveiligd netwerk met het nieuwe CAMPUSnet2. Het huidige in 1994 aangelegde CAMPUSnet raakte door een groter aantal gebruikers en een intensiever gebruik overbelast en moeilijker te beveiligen. Het Centrum voor InformatieVoorziening (CIV) van de UT heeft tijdens de vakantiemaanden hard gewerkt om het CAMPUSnet2-project voor de start van het nieuwe studiejaar af te sluiten.

Op dit moment maken meer dan 1700 UT-studenten gebruik van het CAMPUSnet. De verwachting is dat het gebruik van de netwerkvoorziening de komende jaren steeds meer zal stijgen. Om daarop goed voorbereid te zijn heeft het CIV, na overleg met het Studenten Net Twente (SNT), die de 'netwerkbelangen' van de studenten behartigt, het huidige Campusnet technisch op een nog hoger niveau getild. Het SNT had er bij het CIV op aan gedrongen de gewenste opwaardering van het Campusnet nog voor het nieuwe studiejaar te realiseren. Mede dankzij de inspanningen van de leverancier van de belangrijkste netwerkcomponenten, Hewlett Packard, is de oplevering van CAMPUSnet2 nu een feit.

Wat is er verbeterd?
Met name de beveiliging van het intensieve dataverkeer en de verhoging van de capaciteit van dit Campusnet was bij de opwaardering een belangrijke doelstelling. 'Sniffen' (het stiekum aflezen van andermans verkeer) is met de gerealiseerde aanpassingen niet meer mogelijk. Binnen de studentenflats is het netwerk na de aanpassing 20 keer sneller en tussen de woonblokken, dankzij glasvezelverbindingen en "extra zware" switches, zelfs 40 keer zo snel. Daarnaast is de mogelijkheid voor remote beheer ontstaan. Daarmee is het CIV in staat storingen in het netwerk in een zeer vroeg stadium te verhelpen en op afstand wijzigingen door te voeren. Met CAMPUSnet2 groeit ook de opslagcapaciteit per werkplek naar maar liefst 100 Mb.

De Universiteit Twente is met dit nieuwe CAMPUSNet2 koploper op het gebied van netwerkvoorzieningen voor studenten in Nederland.

'Switches' vervangen 'hubs'
Het nieuwe CAMPUSnet2 is een volledig 'geswitched' netwerk. De 'hubs' die in het oude CAMPUSnet de netwerkverdeelpunten waren, zijn voor CAMPUSnet2 vervangen door zogenaamde 'switches'. Deze actieve componenten in het netwerk zijn geleverd door Hewlett Packard dat, in vergelijking met een aantal collega-aanbieders, de beste prijs/kwaliteit-verhouding bood. Het verschil tussen een hub en een switch is dat een hub alle data stuurt naar elke werkplek. Een switch stuurt alleen data naar een werkplek door als die daarvoor bestemd zijn. Dit voorkomt het zogenaamde 'sniffen'.

Tariefsverhoging
Op dit moment bedragen de kosten voor een Campusnetaansluiting al vanaf de invoering in 1994 ongewijzigd fl. 15,- per maand, terwijl de kostprijs ruim fl 50,- per maand bedraagt. Mede om de nieuwe investering te kunnen bekostigen zal het tarief voor een CAMPUSnet2-aansluiting de komende jaren geleidelijk enigszins stijgen naar 10 Euro per maand in 2002.

Voor meer informatie over CAMPUSnet2 zie de speciale projectsite: www.utwente.nl/civ/netwerk/Projectsite/Campusnethome.

Meer technische detailinformatie is te vinden in persbericht nr. 99171 dat HP verstuurt op 11 augustus 1999.

Voor meer informatie, Pieter Hof, coördinator CIV PR, tel. 053 4892412. Contactpersoon Voorlichting en Externe Betrekkingen: Martin van Zaalen, 053 4892214, email M.A.M.vanZaalen@veb.utwente.nl.

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Elektronische snelweg over UT-campus nog sneller '
Lees ook