Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eerste elektronische gegevensuitwisseling bevolkingsadministraties Aruba, Antillen en Nederland

Een persbericht bij het onderwerp Actieprogramma elektronische overheid
12 september 2001
Minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid heeft tijdens zijn bezoek aan Curaçao de eerste elektronische gegevensuitwisseling tussen de bevolkingsregisters van Aruba en de Nederlandse Antillen (PIVA) en Nederland (GBA) tot stand gebracht. Bij de gebeurtenis waren ook de minister-presidenten Eman van Aruba en Pourier van de Nederlandse Antillen aanwezig. Door het koppelen van de bevolkingsadministraties is het niet langer mogelijk om tegelijkertijd in twee of meer administraties voor te komen. Daarmee wordt ook de mogelijkheid tot het hebben van twee paspoorten of de onrechtmatige toegang tot overheidsvoorzieningen zowel op Aruba en de Nederlandse Antillen als in Nederland uitgesloten. De elektronische koppeling van de bevolkingsadministraties is een uitvloeisel van het bestuursakkoord dat eind 1999 tussen Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen werd gesloten.

Deel: ' Elektronische uitwisseling bevolkingsregister PIVA en GBA '
Lees ook