Elf Lokale Orden van advocaten kiezen voor Mozard


DEN HAAG, 20161210 -- Op 8 december 2016 werd in aanwezigheid van mr E. (Emilie) van Empel, voorzitter dekenberaad en Mark Voogd, directeur Mozard, de laatste handtekening gezet onder de overeenkomst die de elf orden van advocaten in Nederland zijn aangegaan met Mozard voor de ontwikkeling en ingebruikneming van “Amadeus”.

[Foto: Mark Voogd van Mozard en deken Emilie van Empel bij de ingebruikname van Amadeus] Het toezicht op de advocatuur wordt per arrondissement (regio) uitgevoerd door de deken en de raad van de orde van advocaten in dat arrondissement. De orden van advocaten hebben besloten te werken aan de modernisering van alle ondersteunende systemen en de digitalisering van alle werkprocessen die namens de deken en de raad van de orde op de bureaus van de orden worden verricht. Na inventarisatie van de markt en de selectie van het ondersteunende systeem, werd eerder dit jaar voorlopig gegund aan Mozard.

Onderdeel van het inkoopproces was de levering van een werkende Proof of Concept in september en oktober van dit jaar. Nadat ook deze fase succesvol werd afgerond hebben de dekens van de elf orden van advocaten met het zetten van de laatste handtekening de levering en de implementatie van het ondersteunende systeem nu ook definitief gegund aan Mozard.

Zaak-objectgericht Werken in een multi-organisatie systeem

De elf orden werken straks samen in het geavanceerde zaak-objectsysteem. De Mozard Suite is dusdanig ontwikkeld dat meerdere organisaties naast elkaar binnen één installatie in de Mozard Cloud kunnen functioneren. Hiermee kunnen de bureaus van de orden eenvoudig kennis en processen delen waar dat gewenst is, maar ook gescheiden werken indien nodig. Het systeem voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen, is volledig webbased en responsive. Hierdoor kunnen de medewerkersvan de bureaus van de orden straks op elke plaats en met elk device veilig werken in het nieuwe systeem.

Met de keuze voor de bewezen software van Mozard kunnen de elf orden met vertrouwen uitzien naar een succesvolle implementatie in 2017.

Prijs winnend systeem voor digitalisering en innovatie!

De Mozard Suite is een trendbepalende oplossing voor organisatiebrede digitalisering waarmee diverse overheidsorganisaties al  in de prijzen vielen. Recent nog werd één van de grootste omgevingsdiensten, De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, uitgeroepen tot Winnaar van de Eenvoudig Beter Trofee. Zij ontvingen de trofee uit handen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur enMilieu). 

Naadloos geïntegreerde ‘All-in-one’ voor een betere dienstverlening

De webbased oplossing kenmerkt zich door de naadloos geïntegreerd generieke functionaliteit waarmee zowel grote als kleine organisaties meer dan 80% van de systemen kunnen vervangen. Het ‘all-in-one’ systeem is opgezet vanuit de visie dat een betere dienstverlening, op basis van zaakgericht werken, ook zal leiden tot een efficiënte en effectieve informatievoorziening. Het zaak-objectsysteem van Mozard is net als de andere functies in de suite volledig te configureren. Zo heeft het zaak-objectsysteem een naadloze integratie met het documentmanagementsysteem, het recordmanagementsysteem, de e-formulieren en het contentmanagementsysteem. 

Met de beschikbare geavanceerde koppelvlakken kan Mozard geautomatiseerd gegevens uitwisselen met systemen van derden en landelijke voorzieningen zoals de BAR (Beheer Advocaten Registratie) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 

De Overeenkomst trad in werking op 1 november 2016 en wordt aangegaan voor de duur van 5 jaren.

Fotobijschrift: Mark Voogd en Emilie van Empel bij ingebruikname Amadeus

Deel: ' Elf Lokale Orden van advocaten kiezen voor Mozard '
Lees ook