PERSBERICHT

Nieuwe Ombudsman zorgverzekeringen

Zeist, 13 december 1999

Mevrouw mr. E.M.A. (Elizabeth) Schmitz zal met ingang van 1 februari 2000 de functie Ombudsman Zorgverzekeringen vervullen. Zij volgt hiermee de eerste Ombudsman Zorgverzekeringen op, mevrouw M.H.M.F. Gardeniers. Zij bekleedde de functie sinds de oprichting van het instituut op 1 januari 1996.

Mevrouw Schmitz was staatssecretaris van Justitie in het eerste paarse kabinet. Van 1985 tot 1994 was zij burgemeester van Haarlem. Daarvoor was zij werkzaam als raadslid en wethouder Sociale Zaken, Volksgezondheid en Bijzondere Groepen in Rotterdam.

Naast haar werkzaamheden als Ombudsman vervult mevrouw Schmitz onder andere de volgende functies: rechter (plv.) bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle, voorzitter van de Kamer Rail (voormalige Spoorwegongevallenraad) van de Raad voor de Transportveiligheid en voorzitter van het Curatorium Afrika Studie Centrum Universiteiten.

De Ombudsman Zorgverzekeringen is het onafhankelijk klachteninstituut van de zorgverzekeraars. De Ombudsman behandelt klachten op het terrein van de ziekenfondsverzekering, de AWBZ en de particuliere ziektekostenverzekering, waaronder ook de aanvullende verzekering tegen ziektekosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne de Jong, afdeling Communicatie & Documentatie Zorgverzekeraars Nederland, 030-6988241

Deel: ' Elizabeth Schmitz nieuwe Ombudsman Zorgverzekeringen '
Lees ook