Simac Techniek NV

P E R S B E R I C H T

Veldhoven, 11 februari 2003

Emissie gewone aandelen afgerond.

Op 15 januari 2003, na beurs, heeft Simac Techniek N.V. door middel van een persbericht een emissie aangekondigd van gewone aandelen tot maximaal 9,9% van het geplaatste gewone aandelenkapitaal tegen uitgifteprijs van EUR 0,50 per aandeel.

Het ging hierbij om een aanbieding aan bestaande aandeelhouders en werknemers van Simac Techniek N.V.

Simac Techniek N.V. deelt mede dat de inschrijvingstermijn per 31 januari 2003 is gesloten en dat op basis van toewijzing en betaling 1.300.000 gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 0,50 per heden geleverd zijn aan bestaande aandeelhouders en werknemers.

Voor de goede orde wordt hierbij tevens medegedeeld dat de heer ir. E. van Schagen (CEO), de heer drs. J. Lindenaar RA (CFO) en Simal Beheer B.V. (grootaandeelhouder) allen hebben geparticipeerd in deze emissie.

De notering op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. voor de nieuwe uitgegeven aandelen is aangevraagd. De nieuwe gewone aandelen Simac Techniek N.V. zullen naar verwachting per 11 februari 2003 definitief tot de notering worden toegelaten. Het totale aantal geplaatste gewone aandelen bedraagt thans 14.531.394 aandelen.


---

Deel: ' Emissie gewone aandelen Simac afgerond '
Lees ook