Provincie Drenthe


Emissiemeetrapport geïntegreerde afvalverbrandingsinstallatie (GAVI)

Assen, 18 oktober 1999Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat het rapport van de door de KEMA in augustus 1999 (derde kwartaal) uitgevoerde metingen naar de emissies van de GAVI te Wijster is verschenen.

Het rapport kan van 21 oktober 1999 tot en met 4 november 1999 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de gemeente Middenveld (gemeentehuis Beilen). Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de heer A.D. Bloemsma, telefoonnummer (0592) 365756 of met de heer A. Wessels, telefoonnummer (0592) 365825, van de provincie Drenthe.Zoekwoorden:

Deel: ' Emissiemeetrapport afvalverbrandingsinstallatie Wijster '
Lees ook