Gemeente Brunssum

Fokuswoningen op Emmaterrein

De landelijke Stichting Fokus wil circa vijftien Fokus etagewoningen in de huursector realiseren op het Emmaterrein. Deze woningen zijn bestemd voor mensen met een zwaar lichamelijke handicap. In een drie- of vierkamer appartement krijgen zij de gelegenheid zelfstandig te wonen met dag- en nachtassistentie voor algemeen dagelijkse verrichtingen (ADL).

De Stichting Fokus bestaat 24 jaar en heeft landelijk 63 projecten opgericht. Onder meer in Kerkrade en Maastricht wonen lichamelijk gehandicapte mensen in speciaal aangepaste woningen tussen andere mensen zonder handicap.

Erkend

Het huren van een Fokuswoning is mogelijk voor mensen die minimaal vijf uur en maximaal dertig uur per week hulp nodig hebben. De woningen worden alleen verhuurd aan kandidaten die door de Ziekenfondsraad zijn erkend. Aan het project is geen leeftijdsgrens gesteld en er is ook geen eigen bijdrage voor hulp verschuldigd.

Betutteling

Een bewoner van een Fokuswoning kan voor gewone dagelijkse dingen (naar bed of toilet gaan, aankleden en ontbijt klaarmaken) een beroep doen op ADL-assistenten die 24 uur per dag aanwezig zijn in het centrale steunpunt. De bewoner krijgt de hulp die hij/zij vraagt en daarmee is de kous af. Van betutteling is geen sprake.

Als de hulpvraag urgent is kan de bewoner een alarmknop gebruiken. Dan komen er direct twee assistenten met een moedersleutel. Bij een gewonen hulpvraag bellen de assistenten aan en wachten tot de deur wordt opengemaakt.

Ouders

Ouders met een lichamelijk gehandicapt kind kunnen ook in aanmerking komen voor een Fokuswoning. Zodra dat kind zelf om hulp kan vragen (meestal als ze een jaar of tien zijn) kunnen de ouders een Fokuswoning betrekken.

Mensen die denken in aanmerking te komen voor een Fokuswoning kunnen contact opnemen met mw. N. van den Besselaar van de Stichting Fokus in Utrecht. Zij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 030-233 4822. Zodra de plannen voor de Fokuswoningen concreet zijn zal er bij de gemeente een informatiepunt worden ingericht.

Deel: ' Emmaterrein in Brunssum krijgt 15 nieuwe Fokuswoningen '
Lees ook