Provincie Drenthe


Publiek private samenwerking van start
Emmen pakt black spots aan

Assen, 2 juni 1999
Persberichtnummer 99-105B&W van Emmen hebben besloten om te beleggen in verkeersveiligheid. Zij willen onveilige kruispunten die pas op langere termijn op de planning staan, versneld aanpakken in een publiek-private constructie. Hierbij is ook de provincie Drenthe betrokken. Het gaat om de kruispunten Boerschaplaan-Statenweg en Houtweg-Boslaan. Op de kruispunten hebben over de periode 1993-1997 respectievelijk 25 en 32 ongevallen plaatgevonden met in totaal 15 letselgevallen.

"Beleggen in verkeersveiligheid" is een project van Univé, Grontmij, provincie Drenthe en Rijkswaterstaat en wordt ook wel PPS2 genoemd. Doel van het project is om verkeerssituaties waarin veel ongevallen gebeuren, versneld veiliger te maken om veel leed en schade te voorkomen. Door de versnelling levert de belegging in verkeersveiligheid ook een flinke besparing op aan maatschappelijke kosten. Voorwaarde is dat de projecten nog niet in het bestaande beleid zijn opgenomen.
De private inbreng in het project bestaat uit een locatieonderzoek met advies van de Grontmij en een lening tegen zeer gunstige rente van Univé. Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe bieden een bijdrage van 12% in de kosten. In totaal heeft Univé 10 miljoen gulden krediet beschikbaar voor PPS2-projecten. De provincie en Rijkswaterstaat hebben samen 1,2 miljoen in depot voor subsidies in de projectkosten.

Emmen is de eerste wegbeheerder die gebruikmaakt van PPS2. In Hoogeveen wordt bekeken of de kruising Stationsstraat - Van Limburg Stirumstraat in aanmerking kan komen voor deze mogelijkheid. De gemeente Meppel wil de T-splitsing Steenwijkerstraat-Zomerdijk graag aanbieden voor PPS2. De bedoeling is om de vier projecten in één keer aan te besteden zodat ook nog eens efficiency-voordeel optreedt.
Op basis van het advies van Grontmij zullen de gemeenteraden beslissen welke oplossing uitgevoerd wordt. Daarna kunnen zij bij de stuurgroep PPS2 subsidie en een lening aanvragen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea v/d Boogaart van de de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365267, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Emmen investeert in verkeersveiligheid '
Lees ook