Gemeente Emmen

Landelijke wetswijziging gaat 15 december in

Emmen staat bromfietsers op rijbaan toe

Met ingang van 15 december worden brommers op een aantal rijbanen in de gemeente Emmen toegestaan. Dit is het gevolg van een landelijke maatregel die het mogelijk maakt dat bromfietsers op de rijbaan mogen rijden. Binnen deze wetswijziging hebben gemeenten de mogelijkheid de lokale situatie zelf in te vullen. De maatregel geldt niet voor de zogeheten 'snorbrommers', die herkenbaar zijn aan de oranje verzekeringsplaatjes. Zij blijven op de fietspaden rijden.

De gemeente Emmen heeft besloten dat bromfietsers niet op alle rijbanen mogen rijden. Zo worden zij niet toegelaten op wegen met een stroomfunctie, zoals de N34, de N37 en de N391 (de Rondweg in de gemeente Emmen). Maar ook op wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie geldt ook na de wetswijziging een bromverbod. Dit zijn de zogenaamde drukkere wegen in de gemeente Emmen zoals de Hondsrugweg, de Boermarkerweg, de Nieuw-Amsterdamsestraat, de Weerdingerstraat, de Ericasestraat en de Dordsedijk/Dordsestraat.

Verkeersveiligheid
Wel worden brommers toegelaten op wegen die uitmonden op een woonerf of woonwijk. Deze wegen hebben een zogenaamde erftoegangsfunctie. Om redenen van verkeersveiligheid mogen hier geen brommers rijden als deze wegen 2 x 2 baans zijn, zoals de Statenweg en de Houtweg. Via een landelijke campagne worden bromfietsbezitters op de hoogte gesteld van deze wetswijziging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, Gerjan Grevink, tel. (0591) - 68 55 28.

Deel: ' Emmen staat bromfietsers op rijbaan toe '
Lees ook