Gemeente EmmenPersbericht: Emmen vraagt ESF 3 subsidie aan, 19 september 2001

Emmen vraagt ESF 3 subsidie aan voor Drentse gemeenten

Onlangs is het nieuwe Nederlandse programma vastgesteld in het kader van ESF 3. Het gaat om de periode 2000 - 2006. De verwachting is dat Emmen namens de overige Drentse gemeenten aanvrager wordt voor deze ESF 3 subsidie. Op het gebied van arbeidsaanbod en werkgelegenheid liggen binnen de drie Noordeijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe) namelijk nog volop kansen. De belangrijkste doelstelling van ESF is het bestrijden van de werkloosheid op regionaal niveau en scholing van mensen die werken.

De uitdaging bij het uitvoeren van ESF 3 in de komende jaren is het werken aan het (verder) voorkomen van langdurige werkloosheid. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen die werkeloos wordt deel kan nemen aan een reintegratietraject. Zo'n traject kan onder meer bestaan uit scholing, sollicitatietraining en sociale activering. Ook investeringen in (praktijk)onderwijs voor met name jongeren die aan het begin staan van hun loopbaan bieden mogelijkheden. In samenhang hiermee valt te denken het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten en het bevorderen van praktijkopleidingsplaatsenAlle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen

Zoekwoorden:

Deel: ' Emmen vraagt ESF 3 subsidie aan voor Drentse gemeenten '
Lees ook