Gemeente Emmen


---

Persbericht: Voortgang welzijnsactiviteiten, 25 juli 2002

Gemeente zorgt voor voortgang noodzakelijke welzijnsactiviteiten

Donderdag 25 juli heeft de rechtbank het faillissement van de Stichting Opmaat uitgesproken. Normaal gesproken betekent dit dat de activiteiten van de failliete organisatie vanaf dat moment volledig stil liggen. De gemeente Emmen vindt dit maatschappelijk onacceptabel. Zij heeft daarom de curator verzocht de nodige maatregelen te treffen om een aantal noodzakelijke welzijnsactiviteiten voort te zetten tijdens de faillissements-situatie.

Tijdens de vakantieperiode gaat het om de taken:
* sociale dagopvang voor ouderen (Emmer-Compascuum, Veenoord, Klazienaveen)

* eettafelprojecten (Emmer-Compascuum en Klazienaveen)
* kinderopvang en kleinschalige opvang (mogelijk enigszins geclusterd)

* maatschappelijk werk (inclusief het eerste aanspreekpunt voor de ouderentelefoon en de sociaal raadslieden)

Deze lijst met noodzakelijke welzijnsactiviteiten is door de gemeente vastgesteld in overleg met de curator en mede op basis van informatie van Opmaat.

Na de zomervakantie
Voor de periode ná de zomervakantie wordt gezocht naar een oplossing voor de noodzakelijke activiteiten die dan normaal gesproken weer zouden starten. Om welke activiteiten het precies gaat is nu nog niet bekend. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld peuterspeelzaalwerk en schoolmaatschappelijk werk.

Doorstart welzijnsactiviteiten
Naast het zoeken van oplossingen voor de korte termijn, onderzoekt de curator met de gemeente hoe de toekomstige welzijnsorganisatie(s) ingericht zou(den) moeten worden, zodat de uitvoering van het welzijnswerk zo spoedig mogelijk kan doorstarten. Deze doorstart van het welzijnswerk kan naar verwachting voor 1 oktober gerealiseerd worden. Voor wat betreft de kinderopvang zal de curator zoveel mogelijk proberen de continuïteit te waarborgen, door deze activiteiten binnen afzienbare termijn elders onder te brengen.

Lees ook: Actualiteit situatie Opmaat.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

Deel: ' Emmen zorgt voor voortgang noodzakelijke welzijnsactiviteiten '
Lees ook