SYNTENS

Employability: meer dan een opleidingsplan!

Veenendaal, 26 januari 2000

Employability: meer dan een opleidingsplan!

Employability gaat, in tegenstelling tot veel berichten in de pers, verder dan het hebben van een opleidingsplan. Het employability-bewustzijn moet diep in het bedrijf zijn geworteld. Het gaat erom dat bedrijven ervoor zorgen dat zij flexibele en slagvaardige mensen in dienst hebben én houden. Het opleiden en scholen van personeel is slechts één van de manieren om dit te bereiken.. Dit is althans de mening van Sjef van Herpt, projectleider Employability bij Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers.

Bedrijven, zeker de wat kleinere, en dus ook de medewerkers moeten zich continu aanpassen aan allerlei marktontwikkelingen. Bedrijven verwachten veel van hun werknemers: hogere kwaliteit, meer productiviteit en vooral meer flexibiliteit. Bovendien is de vraag naar arbeid de laatste jaren enorm gestegen. Als bedrijf moet je er dus wel voor zorgen dat je aantrekkelijk bent. Dat ben je wanneer de mensen blijven terwijl ze weg kunnen. En dit bereik je niet alleen door het betalen van een goed salaris, optieregelingen of een auto van de zaak.

Communicatie
In het kader van employability is het minstens zo belangrijk dat bedrijven met hun medewerkers communiceren; over de bedrijfsstrategie en vooral over de wijzigingen daarin. Dat de ondernemer vertelt wat zijn verwachtingen zijn ten aanzien van de medewerkers en uitlegt waarom deze zo nu en dan worden bijgesteld. Bovendien doen bedrijven er verstandig aan om heel goed rekening te houden met de competenties en loopbaanwensen van hun personeel. Dat is in het belang van het bedrijf én van de werknemers.

Employability in het MKB
Uit onderzoek blijkt dat juist de kleinere bedrijven nog (te) weinig aandacht hebben voor employability. Tijdgebrek, geldgebrek en onbekendheid met het onderwerp zijn veelgehoorde redenen. .Begrijpelijk. vindt Sjef van Herpt, maar ook .jammer..

Ondersteuning
MKB-ondernemers die meer over employability willen weten, kunnen bij Syntens terecht. Syntens-adviseurs hebben de expertise om bedrijven ook op dit gebied te informeren en adviseren. Syntens verzorgt, vaak samen met specialisten op dit gebied, voorlichtingsbijeenkomsten of specifieke workshops over (onderdelen) van employability. Ook is het mogelijk dat een ondernemer samen met een adviseur naar zijn eigen bedrijf kijkt. Indien gewenst, stelt de adviseur een actieplan op. Omdat Syntens wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken zijn er geen advieskosten.

Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, is een adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, die ondernemers in staat stelt vernieuwingsprocessen te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van Personeel en Organisatie. Bedrijven kunnen daarnaast ook een beroep doen op Syntens-specialisten uit de vakgebieden Nieuw ondernemerschap, Informatie en CommunicatieTechnologie, Product- en procesontwikkeling, Marketing en strategie en Samenwerken. Syntens is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0900 . 2000345.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Employability is meer dan een opleidingsplan '


Lees ook