ENECO

Capelle a/d IJssel, 22 september 1999.

De Raad van Commissarissen van N.V. ENECO deelt mee dat de heer dr.ir. W.J. Naeije heeft besloten om per 1 oktober 1999 als bestuurs- voorzitter van het Zuid-Hollandse energie- en telecommunicatiebedrijf ENECO terug te treden. De beslissing van de heer Naeije is ingegeven door een verschil van opvatting over de te volgen koers van ENECO.

Met ingang van 1 oktober 1999 zal de heer drs. R. Blom de functie van heer Naeije waarnemen. Blom trad medio 1997 toe tot de Raad van Bestuur van ENECO.

De Raad van Commissarissen dankt de heer Naeije voor zijn grote verdiensten als voorzitter van de Raad van Bestuur van N.V. ENECO. Dr. ir. W.J. Naeije trad in 1979 in dienst van het toenmalige Gemeente Energiebedrijf Den Haag. In 1986 werd Naeije benoemd tot directeur van het Haagse energiebedrijf. Hij vormde de gemeentelijke tak van dienst in 1988 om tot een structuur-NV, het GEB Zuid-Holland West, waar hij algemeen directeur van werd. Begin 1990 maakte hij de overstap naar het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam, dat eind 1991 als een van de laatste energiebedrijven in Nederland omgevormd werd tot een structuur-NV. In 1994 startte Naeije fusiegesprekken met het Regionaal Energiebedrijf Dordrecht (R.E.D.) en het GEB Zuid-Holland West. Dit leidde op 1 januari 1995 tot de vorming van de N.V. ENECO.

Deel: ' ENECO-bestuursvoorzitter Naeije treedt terug '
Lees ook