Persbericht
Nummer 06/11
Rotterdam, 21 juni 1999

ENECO KabelTV & Telecom opent nieuw ontvangstation

Op dinsdag 22 juni neemt ENECO KabelTV & Telecom haar nieuwe ontvangstation aan de Keileweg in Rotterdam officieel in gebruik. In deze technische ruimte worden de radio- en televisiesignalen ontvangen, bewerkt en doorgegeven naar het kabelnetwerk dat bijna 600.000 klanten in het verzorgingsgebied van ENECO KabelTV & Telecom van geluid en beeld voorziet. De Rotterdamse wethouder, J.C. Kombrink, verricht de officiele opening.

ENECO maakte tot op heden voor de kabeltelevisie gebruik van het ontvangstation op het dak van de medische faculteit van de Erasmus Universiteit. Dit ontvangstation is ondertussen verouderd, te klein en moeilijk bereikbaar. Ook vervangt het nieuwe ontvangstation 12 kleinere ontvangstations die verspreid over het verzorgingsgebied van ENECO KabelTV & Telecom in gebruik waren.

De bouw van het ontvangstation aan de Keileweg heeft bijna anderhalf jaar geduurd. Een oorspronkelijke werkplaats is verbouwd tot een hightech vochtdichte en brandwerende ruimte, die voldoet aan specifieke eisen en veiligheidsvoorzieningen. De temperatuur en de vochtigheidsgraad worden geregeld door grote luchtbehandelingsinstallaties. In geval van brand zorgt een blusgasinstallatie er voor dat de apparatuur behouden blijft door de brand binnen enkele seconden te blussen.
Met dit geavanceerde ontvangstation kan ENECO de doorgifte van radio- en tv-signalen optimaliseren, zijn storingen beter op te vangen en is het onderhoud overzichtelijker.

Bij het ontvangstation staan zes schotels die de signalen uit de lucht halen. Vervolgens worden deze signalen bewerkt in het ontvangstation en via het ENECO kabelnetwerk doorgegeven aan de abonnees.

Vanaf nu zijn er nog maar een paar ontvangstations operationeel in het ENECO verzorgingsbied; het nieuwe ontvangstation aan de Keileweg, het voorlopig nog in bedrijf zijnde station in Hellevoetsluis en een ontvangstation in Dordrecht dat fungeert als back-up.

Deel: ' ENECO KabelTV & Telecom opent nieuw ontvangstation '
Lees ook